Viimeisimmät tiedotteet

14.4.2016 Julkisilla digitaalisilla palveluilla ei ole saavutettu tavoiteltuja säästöjä

Asiakaslähtöisten sähköisten asiointipalvelujen ja niiden käytön lisääminen julkisessa hallinnossa on ollut jo pitkään poliittisena tavoitteena. Niin ikään pyrkimyksenä on ollut tehostaa palvelutoimintaa ja saada samalla aikaan kustannussäästöjä. Toteutuneita julkisen hallinnon säästöjä ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan. Myös asiointipalvelujen asiakaslähtöisyydessä on vielä kehitettävää.

Lue lisää

17.3.2016 Kansalaisneuvonta ei ole saavuttanut alkuperäistä tavoitettaan

Keskeisten viranomaisten neuvonta- ja puhelinpalvelut on järjestetty niiden palvelutuotantoa tukevalla tavalla. Yhteistä strategista tahtotilaa asiakaspalveluiden kehittämiseksi ei ole kuitenkaan asetettu eikä palveluiden monikanavaisuutta ole otettu kattavasti huomioon. Vuoden 2013 lopussa perustetun Kansalaisneuvonnan piti vähentää Hätäkeskuslaitokseen tulevien kiireettömien neuvonta- ja ohjauspuheluiden määrää, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet tältä osin laihoja.

Lue lisää

3.3.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä pääosin toimiva

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen suunnittelun prosessit ovat pääosin toimivia ja vuorovaikutteisia. Ministeriön ohjausjärjestelmässä havaittiin myös kehittämiskohteita. Muun muassa lakien tulevia ja toteutuneita vaikutuksia tulisi arvioida nykyistä järjestelmällisemmin.

Lue lisää
Viimeisin Reviisori

15.11.2015 Reviisori 2/2015

Reviisorin viimeinen painettu numero käsittelee muun muassa digitalisaatiota ja sen merkitystä tarkastustyölle. Lisäksi lehdessä puhutaan siitä, mikä merkitys VTV:n finanssipolitiikan valvonnalla on eduskunnalle. Vieraskynänä toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma.

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä