Asiakaslehti Reviisori

Reviisori on valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti, joka ilmestyi vuosina 2007-2015. Lehden viimeinen numero ilmestyi marraskuussa 2015. Vanhat numerot ovat saatavilla täältä.

Lehti sisältää artikkeleita tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatyöstä, valtion taloudenhoidosta, hyvistä käytännöistä julkishallinnossa ja erityisesti valtion taloudenhoidossa sekä tarkastustoiminnasta ja alan kansainvälisestä kehityksestä.

Reviisori siirtyy sähköiseen muotoon.


rss Asiakaslehti reviisori

15.11.2015 Reviisori 2/2015

Reviisorin viimeinen painettu numero käsittelee muun muassa digitalisaatiota ja sen merkitystä tarkastustyölle. Lisäksi lehdessä puhutaan siitä, mikä merkitys VTV:n finanssipolitiikan valvonnalla on eduskunnalle. Vieraskynänä toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma.

Lue lisää


8.1.2015 Reviisori 1/2015

Reviisori 1/2015 kertoo VTV:ssä tehtävästä tarkastus- ja valvontatyöstä – toiminnan suunnittelusta yksittäiseen tarkastukseen saakka.

Lue lisää


18.11.2014 Reviisori 2/2014

Reviisorin 2/2014 teemana on tulevaisuus ja innovaatiot. Tarkastusta ei yleensä mielletä innovatiiviseksi toiminnaksi, mutta Reviisorin jutussa kerrotaan, kuinka eurooppalaiset tarkastusvirastot innovoivat.

Lue lisää


12.5.2014 Reviisori 1/2014

Asiakaslehti Reviisorin vuoden ensimmäinen numero paneutuu Suomea uhkaaviin ympäristöriskeihin sekä VTV:n uusiin finanssipolitiikan valvontatehtäviin. Vieraskynässä valtionvarainministeriön budjettipäällikkö Hannu Mäkinen pohtii finanssipolitiikkaa koskevia sääntöjä ja finanssilegalismia. Aihetta eri näkökulmasta käsittelee myös VTV:n ylijohtaja Tytti Yli-Viikari pääkirjoituksessaan, jossa puntaroidaan avoimuuden merkitystä julkisen talouden valvonnassa.

Lue lisää


18.11.2013 Reviisori 2/2013

Reviisorin numero 2/2013 käsittelee erityisopetusta perusopetuksessa, harmaan talouden kustannuksia sekä vammautumattomien rintamaveteraanien tilannetta. Juhana Vartiainen kirjoittaa Vieraskynässä julkistalouden tehostamisen haasteista ja Tuomas Pöysti käsittelee samaa teemaa pääkirjoituksessaan, jossa vaaditaan Suomelle älykästä ohjausta.

Lue lisää3.12.2012 Reviisori 2/2012

Asiakaslehti Reviisorin vuoden toisessa numerossa katsotaan valtiontalouteen kunnallisesta näkökulmasta. Jutuissa käsitellään Helsingin kaupungin tarkastusviraston työtä sekä lastensuojelun haastetta kunnille. Kuntauudistusta ja kuntien toimintaedellytyksiä pohtivat vieraskynässä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ja haastattelussa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Pääkirjoituksessa tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti kannustaa kuntademokratian elvyttämiseen ja nopeisiin ratkaisuihin kuntatalouden tervehdyttämisessä.

Lue lisää


3.5.2012 Reviisori 1/2012

Reviisori 1/2012 paneutuu euroalueen kriisiin. Suomi on sitoutunut tukemaan kriisimaita merkittävillä summilla suoraan ja vakausvälineiden kautta. Muita aiheita ovat Suomen maksamat jäsenmaksut ja vapaaehtoiset avustukset kansainvälisille järjestöille sekä ilmastopolitiikan tavoitteet ja arki.

Lue lisää


28.10.2011 Reviisori 2/2011

Reviisorin numerossa 2/2011 kysytään, mitä kaikkea Suomen valtio omistaa ja kuinka tätä yhteistä omistustamme hallinnoidaan. Reviisori haastattelee lisäksi tarkastusvaliokunnan uutta puheenjohtajaa Tuija Braxia.

Lue lisää


2.5.2011 Reviisori 1/2011

Reviisorin numero 1/2011:n teemana on tietojohtaminen, jota avaavat VTV:n pääjohtaja Tuomas Pöysti, ylijohtaja Vesa Jatkola ja tietojohtaja Jaakko Hamunen.

Lue lisää


29.10.2010 Reviisori 2/2010

Reviisorin numero 2/2010 pureutuu finanssipolitiikkaan ja Suomen tulevaisuusstrategiaan. Lehdessä käsitellään muun muassa julkishallinnon ohjausjärjestelmiä ja valtiontalouden kehysmenettelyä.

Lue lisää


17.5.2010 Reviisori 1/2010

Reviisorin numeron 1/2010 aiheita ovat muun muassa ympäristöasiat, sähköinen asiointi ja prosessiohjaus.

Lue lisää


9.11.2009 Reviisori 2/2009

Reviisorin numerossa 2/2009 käsitellään muun muassa taloudellisten väärinkäytösten ja korruption ennaltaehkäisemistä.

Lue lisää


18.5.2009 Reviisori 1/2009

Reviisorin numerossa 1/2009:n ovat esillä muun muassa valtion rahoituksenhallinta, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys sekä vaalirahoitusvalvonnan järjestäminen tarkastusvirastossa.

Lue lisää


4.11.2008 Reviisori 2/2008

Reviisorin 2/2008 teemoja ovat julkisorganisaatioiden muutosprosessit, IT-hankkeiden onnistumisen edellytykset sekä sidosryhmien käsitys VTV:n ulkoisesta kuvasta.

Lue lisää


2.5.2008 Reviisori 1/2008

Reviisori käsittelee numerossa 1/2008 tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointeja sekä valtionhallinnon rakennemuutosta. Lisäksi lehdessä esitellään tarkastusvirastossa tehtävää tilintarkastusta.

Lue lisää


1.11.2007 Reviisori 2/2007

Reviisorin teemoja ovat riskienhallinta ja sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi lehdessä kerrotaan nuorten syrjäytymisestä tehdystä toiminnantarkastuksesta.

Lue lisää


24.4.2007 Reviisori 1/2007

Ensimmäisen Reviisorin pääteemoja ovat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen sekä projektin- ja prosessienhallinta.

Lue lisää
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä