Valtiontalouden tarkastusviraston lausunnot

Tarkastusvirasto antaa pyynnöstä lausuntoja eduskunnalle, ministeriöille ja EU:n toimielimille valtiontaloudellisesti merkittävistä toimialaansa kuuluvista hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista kysymyksistä. Lausunnot perustuvat VTV:n tarkastus- ja asiantuntijatoimintaan.


12.3.2015 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistäminen - Hyötyjen ja haittojen arviointi (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 1/2015)

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut oikeusministeriölle lausunnon korkeimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja sekä vaikutuksia oikeusturvaan arvioineen työryhmän mietinnöstä. Työn lähtökohtana oli, että yhdistetty ylin tuomioistuin soveltaisi nykyisiä prosessilajeja.

Lue lisää

18.12.2014 Lausunto luonnoksesta valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamiseksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon valtion talousarviosta annetun asetuksen uudistamista koskevasta luonnoksesta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että valtiontalous ja valtioneuvoston alainen valtionhallinto muodostavat viime kädessä kokonaisuuden, jonka riskejä ja niiden hallintaa sekä sisäisen valvonnan menettelyitä tulisi tarkastella tämän kokonaisuuden tavoitteiden ja etujen näkökulmasta.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä