Puheet ja esitykset 2012

13.7.2012

ETYJin vaalitarkkailu- ja arviointitoiminta hyödyllistä osallistujavaltioille

VTV:n pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti puhui Wienissä 13.7.2012 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin inhimillisen ulottuvuuden kokouksessa, jonka teemana olivat demokraattiset vaalit sekä vaalivalvonta- ja tarkkailu.

Pääjohtajan puheenvuoro käsitteli erityisesti Suomen kokemuksia ETYJin vaaliasiantuntijoiden arvioinnista vuoden 2011 eduskuntavaaleissa sekä arviointiraportin suositusten toimeenpanoa. ETYJin yksityiskohtainen ja asiantunteva arviointiraportti, sen suositukset sekä suosituksia koskeva jatkokeskustelu ovat pääjohtaja Pöystin mukaan osoittautuneet hyödyllisiksi Suomen vaali- sekä vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön kehittämisen ja soveltamisen kannalta.

Euroopassa on myös lisääntyvästi näyttöä siitä, että vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden puutteet ovat yhteydessä heikkoon kansantaloudelliseen suoriutumiseen ja finanssikriisien syntymiseen. Siksi vaali- ja puoluerahoituskysymysten nostaminen esille ETYJin työssä on hyödyllistä.

Puheenvuoro (englanniksi)

ETYJin vaalitarkkailu- ja -arviointitoiminnan kehittämiseksi Pöysti teki seuraavat suositukset:

  1. ETYJin tarkkailu- ja arviointiraporttien suositusten toimeenpanon aste mittaa osallistujavaltioiden sitoutuneisuutta ETYJissä yhteisesti todettuihin periaatteisiin ja –arvoihin. Toimeenpanoon liittyvä dialogi ETYJin asiantuntijoiden ja osallistujavaltion ja sen sidosryhmien välillä tukee hyviin demokratian toimivuuden sekä vaali- ja vaalirahoitusjärjestelmän kehittämistä.
  2. ETYJin arviointiraporteissa ansiokasta on osallistujavaltion kentän tilanteen hyvä tuntemus. Siten myös arviointien suositusten seurannassa osallistujavaltion arjen tilanteen tuntemus on tärkeää. Tässä kannattaa hyödyntää monipuolisesti paikallista osaamista ja myös ETYJin toimistojen ja lähetystöjen työtä.
  3. Arviontiraporttien suosituksista kannattaa järjestää asia- ja teemakohtaisia tapaamisia osallistujavaltion sidosryhmien kanssa.
  4. ETYJin kannattaa tehdä suositusten seurantaa varten vierailuja osallistujavaltioihin ja osallistujavaltioiden kannattaa vapaaehtoisesti raportoida ETYJille suositusten toimeenpanosta
  5. Arviointien ja tarkkailuraporttien suositusten toimeenpanolle kannattaa laatia aikataulu
  6. ETYJin ODIHR:n kannattaa tuottaa ja julkaista asia- ja teemakohtaista ohjausmateriaalia vaalijärjestelmän ja vaalirahoituksen eri osia koskevista kansainvälisisistä hyvistä käytännöistä.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä