rss

27.8.2015 Pääjohtaja Tuomas Pöysti siirtyy uusiin tehtäviin

Tuomas Pöysti jättää 1.10.2015 tehtävänsä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana ja siirtyy valtioneuvostoon alivaltiosihteerin tehtävään. Hänen vastuualueellaan on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja mahdollisen aluehallintouudistuksen toteutus.

Lue lisää

18.8.2015 Perusopetus ei turvaa maahanmuuttajaoppilaille samanlaisia mahdollisuuksia kuin kantaväestölle

Erot maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantaväestön oppimistuloksissa ovat 15-vuotiailla suurempia Suomessa kuin muualla Euroopassa. Erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajien oppimiseen on kiinnitettävä huomiota.

Lue lisää

24.6.2015 Maksupolitiikassa on huomioitava valtion kokonaisetu

Maksullista toimintaa harjoittavan viranomaisen näkemys ei välttämättä aina vastaa valtion kokonaisetua. Kokonaiskuvan saaminen valtion maksullisesta toiminnasta on kuitenkin vaikeaa.

Lue lisää

18.6.2015 Tarkastusvirasto kartoittanut Suomen kansantalouden ja julkisen talouden riskejä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on kartoittanut valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä Suomen kansantalouden ja julkisen talouden riskejä, joiden hallinnassa onnistuminen on suomalaiselle yhteiskunnalle ja siten myös hallitukselle erityisen tärkeää.

Lue lisää

16.6.2015 Aluehallinnon tehtäviä tulisi priorisoida vahvemmin

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten tehtävien kokoamisella ja keskittämisellä on tavoiteltu tehtävien hoidon tehostamista. Merkittäviä hyötyjä ei ole vielä syntynyt.

Lue lisää

12.6.2015 Sähköiset työvoimapalvelut eivät voi täysin korvata henkilökohtaista palvelua

Verkkopalvelut ovat edullisia tuottaa, mutta niiden hyödyistä työnvälityksessä ei ole varmuutta. Kaikkia asiakkaiden palvelutarpeita ei voida tunnistaa ilman henkilökohtaista tapaamista.

Lue lisää

2.6.2015 Julkisten tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii parempaa ohjausta

Julkisten tietojärjestelmien hankinta ja sopimusten hallinta on vaikeaa järjestelmiin kohdistuvien monien vaatimusten ja jäykkien säädösten vuoksi. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden suurin este ei ole kuitenkaan sopimustekninen, vaan puutteellinen näkemys laajemmasta kokonaisuudesta.

Lue lisää

29.5.2015 Solidiumin toiminnan tavoitteet tulisi määrittää selvemmin

Jotta Solidium voi jatkossakin säilyä valtion tehokkaana työkaluna, sen velvoitteita on priorisoitava ja tavoitteet asetettava selvemmin.

Lue lisää

27.5.2015 Vaikuttavuustietojen raportointi vaihtelee ministeriöittäin

Valtion tilinpäätös vuodelta 2014 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen raportointi on kehittynyt, mutta vaihtelua on edelleen paljon. Asetetut vaikuttavuustavoitteet ovat usein siten muotoiltuja, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida.

Lue lisää

22.5.2015 Nuorten ohjauspalvelujen tehostaminen edellyttää valtakunnallisia raameja

Opintojen ohjauksen kehittämistyön tuloksia ei ole saatu levitettyä, vaan ne ovat usein jääneet paikallisiksi erillisratkaisuiksi. Yhteistyötä pitäisi tiivistää sekä ministeriöiden tasolla että paikallisen yhteistyön osalta, ja opintojen ohjauksen tietopohjaa parantaa.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä