Tiedotteet 2001

11.12.2001 Vuosaaren väyläinvestointien valtion tuki riippuu poliittisesta harkinnasta

 Tarkastuskertomus 15/2001 Vuosaaren satamahanke Helsinki toivoo valtion antavan 742 Mmk Vuosaareen tulevan sataman tie-, rata- ja meriväylien...

Lue lisää


27.11.2001 Valtionhallinnon euron käyttöönottovalmius on pääosin hyvä

  Tarkastuskertomus 14/2001 Euron käyttöönotto valtionhallinnossa   Euron käyttöönoton valmistelu valtionhallinnossa on edennyt pääosin...

Lue lisää


12.10.2001 Osaamiskeskusohjelma edustaa aluepolitiikan terävintä kärkeä

  Tarkastuskertomus 13/2001 Osaamiskeskukset aluekehitystyössä   Osaamiskeskustoiminnalle asetetut tavoitteet alueellisessa kehittämisessä...

Lue lisää


21.9.2001 Maatalouslomituksen kustannukset vähenivät merkittävästi 1990-luvulla – säästötavoitteista jäätiin silti kauaksi

 Tarkastuskertomus 12/2001 Maatalousyrittäjien lomituspalvelut Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kokonaiskustannukset alenivat vuosina 1991–2000...

Lue lisää


23.8.2001 TE-keskusten hallinnossa ei ole vielä saavutettu synergiaetuja

  Tarkastuskertomus 9/2001 Työvoima- ja elinkeinokeskukset – ohjaus ja johtamisjärjestelmien toimivuus   TE-keskusuudistukselle asetettuja...

Lue lisää


13.8.2001 Puolustusvoimien materiaalihankintojen THL –tilausvaltuuden käyttöperusteluiden noudattamisessa puutteita

  Tarkastuskertomus 11/2001 THL-tilausvaltuuden käyttö   Puolustusvoimien materiaalihankintojen THL–tilausvaltuuden käyttöperusteluiden...

Lue lisää


10.8.2001 Tuomioistuintulojen kustannusvastaavuus alentunut

 Tarkastuskertomus 10/2001 Tuomioistuintulot Tuomioistuinten keräämät tulot suhteessa toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin ovat alentuneet...

Lue lisää


8.8.2001 Itämeren suojelu vaatii jatkuvia ponnisteluja

  Tarkastuskertomus 8/2001 Itämeren suojelusopimuksen toteuttaminen Suomessa - Helsingin sopimuksen merkitys vesiensuojelun ohjausvälineenä erityisesti...

Lue lisää


6.7.2001 Valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden tulokset vuonna 2000 heikkenivät hieman edellisvuodesta

  Selvitys: Valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminta vuonna 2000   Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt valtionenemmistöisten...

Lue lisää


3.7.2001 Losseja korvaaavien siltahankkeiden kannattavuusselvityksiä ja kustannusten hallintaa parannettava

  Tarkastuskertomus 7/2001 Losseja korvaavat Tielaitoksen siltahankkeet   Tielaitoksen tehtäviä nykyisin hoitavan Tiehallinnon tulisi jatkossa...

Lue lisää


13.6.2001 Vankeinhoitolaitoksen sopeutuminen muutoksiin puutteellista

 Tarkastuskertomus 5/2001 Vankeinhoitolaitoksen henkilöstön sopeuttaminen Vankien määrä on laskenut merkittävästi - henkilöstömäärä pysynyt ennallaan....

Lue lisää


31.5.2001 Talousarvioesityksissä ei tietoa luopumistuen heikosta toteumasta

  Tarkastuskertomus 6/2001 Maatalousyrittäjien luopumistukea koskeva informaatio talousarvioesityksissä   Eduskunnan päätöksenteon pohjaksi...

Lue lisää


18.5.2001 Tuloksellisuusraportointia ja sen tehtävää selkiytettävä

  Tarkastuskertomus 4/2001 Ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointi - erityisesti luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelutehtävien...

Lue lisää


15.5.2001 Maatalouden investointitukien hyöty valuu luopujille

  Tarkastuskertomus 3/2001 Maatalouden rakenteen kehittäminen Maataloudelle myönnettävien investointitukien rahallinen hyöty kohdentuu osittain...

Lue lisää


17.3.2001 Puolustusvoimien päivittäistavaroiden hankintakustannuksia tulisi alentaa

Tarkastuskertomus 2/2001 Puolustushallinnon hankintatoimi- ja päivittäistavarahankinnatPuolustusvoimien tulisi pyrkiä säästöihin päivittäistavaroiden...

Lue lisää


1.3.2001 Sotainvalidien kuntoutuspalveluiden kilpailuttamisessa puutteita

Tarkastuskertomus 1/2001 Sotainvalidien sairaanhoitopalvelujen hankintaValtiontalouden tarkastusviraston tarkastamien sotainvalidien kuntoutus- ja muiden...

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä