Tiedotteet 2001

18.5.2001

Tuloksellisuusraportointia ja sen tehtävää selkiytettävä

  Tarkastuskertomus 4/2001 Ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointi - erityisesti luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelutehtävien...

Tarkastuskertomus 4/2001 Ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointi - erityisesti luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelutehtävien osalta

Ympäristöhallinnon laatimien kertomusten tehtävät sekä niiden keskinäiset suhteet ovat epäselvät. Tilivirastokertomus joudutaan laatimaan lukijakunnalle, joka ei ole ennalta määriteltävissä. Ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointiin ei ole liitetty palautemekanismia, jolloin tilivelvollisuuden ja määrärahan saajan vastuuta toteuttavat menettelytavat ovat jääneet kehittymättömiksi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointia

erityisesti luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelutehtävien osalta. Tarkastuksessa on arvioitu ympäristöhallinnon tuloksellisuustietojen esittämistapaa ja rakennetta sekä esitettyjen tietojen käyttöä ohjauksessa ja päätöksenteossa. Tilivelvollisuuden (määrärahat ja tulostavoitteet) toteuttamisen keskeisenä välineenä toimii tiliviraston vuosittain laatima tilinpäätös, jossa virasto raportoi taloudestansa ja toimintansa tuloksellisuudesta. Tuloksellisuusraportointi on myös nähtävissä hallinnon läpinäkyvyyttä (transparency) edistävänä ja lisäävänä tekijänä:

kansalaisilla on oikeus odottaa tietoa siitä, mitä verovaroilla on tehty ja saatu aikaan.

Alueellisten ympäristökeskusten raportoinnissa todettiin puutteita myönnettyjen määrärahojen ja saavutettujen tulosten välisen yhteyden osoittamisessa ja vaikuttavuustietojen esittämisessä. Raportoinnin tuloksellisuutta analysoivaa osaa tulisi tarkastusviraston näkemyksen mukaan kehittää siten, että siitä kävisi selkeästi ilmi raportoivan yksikön oma käsitys toteutuneesta tuloksellisuudesta ja odotettavissa olevasta kehityksestä. Tämä poistaisi tulkinnanvaraa ja osoittaisi päättäjille ja hallinnon sisäisissä raporteissa myös ohjaavalle taholle kehityssuunnan. Näin raportointi antaisi myös paremmat mahdollisuudet puuttua toimintaan, jos siihen ilmenee tarvetta.

Suoritetun tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto katsoo, että ongelman ratkaisemiseksi olisi perusteltua jo talousarviolainsäädännössä selkeyttää tilivirastokertomuksen ja hallinnonalakertomuksen tehtävät sekä niiden keskinäinen suhde. Asia tulisi liittää erityisesti hallinnon vastuu- ja seuraamusjärjestelmän kehittämiseen.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Klaus Naumanen, puh (09) 2285 4278


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä