Tiedotteet 2001

6.7.2001

Valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden tulokset vuonna 2000 heikkenivät hieman edellisvuodesta

  Selvitys: Valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminta vuonna 2000   Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt valtionenemmistöisten...

Selvitys: Valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminta vuonna 2000

Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan menestyksellisyyttä vuosina 1996–2000. Selvityksessä on tarkasteltu yksittäisten konsernien ja yhtiöiden toiminnan tunnuslukujen kehitystä em. vuosina ja muodostettu niistä yksi valtionyhtiökonserni, jonka toimintaa on selvitetty vastaavalla tavalla. Selvityksessä ovat mukana myös valtionenemmistöiset sijoitus- ja rahoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt, jotka eivät kuitenkaan ole mukana yhteenlasketuissa luvuissa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj ei ole mukana tarkastelussa.

Muodostamalla yksi valtionyhtiökonserni on voitu esittää valtion osakeyhtiömuotoisen yritystoiminnan yhteinen toiminnallinen tulos ja määrällinen kehitys rahoitus- ja sijoitustoimialaa lukuunottamatta. Rajoituksensa tähän tarkasteluun tuo kuitenkin se, että tällaisen valtionyhtiökonsernin konsernieliminointeja ei ole ollut mahdollista tehdä eli mahdollisia yhteisiä liiketoimintoja ja ristiinomistuksia ei ole poistettu tuloksista.

Valtionyhtiökonsernin rakenne muuttui vuonna 2000 mm. siten, että uusina valtionyhtiönä aloittivat Boreal Kasvinjalostus Oy, Metsähallitus Consulting Oy ja Suomen Erillisverkot Oy. Vuoden alussa toimintansa aloittanut Boreal Kasvinjalostus Oy syntyi yhtiöitettäessä Kasvinjalostuslaitoksen toiminta. Yhtiön päätoimialana on viljelykasvien jalostaminen ja markkinoiminen. Metsähallituksen konsulttitoiminnan yhtiöittämisessä syntyi 1.5.2000 Metsähallitus Consulting Oy. Valtio osti 31.12.2000 Soneralta 60 % sen tytäryhtiön, Suomen Erillisverkkojen osakkeista. Yhtiö kehittää ja ylläpitää turvallisuuteen liittyviä televerkkoja ja verkkosovelluksia. Yrityskaupalla varmistettiin turvallisuuteen liittyvien viranomaisverkkojen valtioenemmistöinen omistus.

Medivire Työterveyspalvelut Oy ja Santapark Oy yksityistettiin vuoden aikana. Selvityksessä tarkasteltava valtionyhtiökonserni muodostuu yhteensä 30 kaupallista, tuotannollista ja palvelutoimintaa harjoittavasta konsernista ja yhtiöstä. Konsernin 12 kuukauden liikevaihto oli vuonna 2000 139,2 mrd markkaa, liikevoitto 12,4 mrd mk ja nettotulos 8,8 mrd mk. Edelliseen vuoteen nähden liikevaihto kasvoi 22,4 mrd mk ja liikevoitto 1,5 mrd mk. Liikevoittoprosentti oli 8,9 kun se edellisenä vuonna oli 9,3. Nettotulos kasvoi 1,1 mrd markalla ja oli 6,3 % liikevaihdosta kun se edellisenä vuonna oli 6,6 %. Liikevaihtoa kasvattivat eniten Fortum (+16,6 mrd mk), Alko (+2,2 mrd mk) ja Sonera (+1,2 mrd mk) . Liikevoittoa ja nettotulosta kasvattivat eniten Fortum (+1,2 mrd mk ja +0,7 mrd mk), Finnair (+0,5 mrd mk ja +0,4 mrd mk) ja Kemira (+0,3 mrd mk ja +0,4 mrd mk).

Omavaraisuusaste heikkeni 2,2 prosenttiyksiköllä ja oli vuonna 2000 43,8 %.

Liikevaihdoltaan suurin valtionyhtiö vuonna 2000 oli Fortum (65,6 mrd mk) ja pienin Metsähallitus Consulting (9,9 mmk). Parhaat liikevoittoprosentit olivat Rahapajalla (35,0 %),Veikkauksella (33,6 %), Suomen Erillisverkoilla (25,7 %) ja Kemijoella (18,1 %). Liikevoittoprosentilla mitattuna tappiollisimpia olivat VPU Pukutehdas (-12,5 %), Yleisradio (-3,3 %) ja Suomen Lentoasemapalvelut (-2,3 %). Suurinta markkamääräistä nettotulosta tekivät Fortum (2,8 mrd mk, 4,3 % liikevaihdosta) Veikkaus (2,2 mrd mk, 33,9 % liikevaihdosta) ja Sonera (1,4 mrd mk, 11,3 % liikevaihdosta). Henkilöstöä oli eniten Suomen Posti-konsernissa (25 543), Fortum-konsernissa (16 220) ja VR-konsernissa (15 405).

Kokonaisvelkojen kasvu edellisvuodesta oli 41,1 %, lyhytaikaiset velat kasvoivat 67,4 %. Suhteellinen velkaantuneisuus (vieras pääoma/liikevaihto) kasvoi 12,5 %-yksikköä ollen 81,2 %. Valtionyhtiökonsernin kehitys vuosina 1996-2000 on toiminnan tuloksellisuutta kuvaavilla tunnusluvuilla tarkasteltuna ollut pääosin positiivista. Tunnusluvut olivat vuonna 2000 edellisvuotta hieman heikommat mutta vertailuvuosien keskimääräisellä tasolla, lukuunottamatta velkaantuneisuutta, joka on kasvanut pääosin Sonerasta johtuen.

Liikevoittoprosentti oli 8,9 (tunnusluvun paras arvo tarkastelukaudella 1996-2000 oli 9,6). Sijoitetun pääoman tuotto-% oli 12,1 , joka oli paras arvo viisivuotiskaudella 1996-2000. Omavaraisuusaste oli 43,8 %, tunnusluvun paras arvo (48,7 %) saatiin vuonna 1997.

Lisätietoja: ylitarkastaja Raija Virta p. (09) 2285 4292


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä