Tiedotteet 2002

15.11.2002 Valtion palkkausjärjestelmän uudistaminen on edennyt hitaasti

Tarkastuskertomus 36/2002 Uudet palkkausjärjestelmät valtionhallinnossaValtion palkkausjärjestelmän uudistaminen on ollut vireillä noin kymmenen vuotta....

Lue lisää


14.11.2002 Maitotilat hyötyvät tulotuesta vähemmän kuin sika- ja viljatilat

Tarkastuskertomus nro 37/2002: Maataloustuen tavoitteet ja vaikutuksetMaatalouden tulotuki vääristää markkinoiden tuottamaa kannattavuusjärjestystä. Maitotilat...

Lue lisää


7.11.2002 RAY tilittää tuottonsa asianmukaisesti valtiolle

Tarkastuskertomus 35/2002 Raha-automaattiyhdistyksen tuottojen tuloutus valtiolleRaha-automaattiyhdistys (RAY) tilittää kaikki pelitoimintansa tuotot...

Lue lisää


1.11.2002 Poliisin resurssitarpeiden ja rahanjaon tulisi kohdata paremmin

Tarkastuskertomus nro 34/2002 Alueelliset taidetoimikunnat Poliisitoimen rahoitusmalleja tulisi uudistaa siten, että niissä huomioitaisiin paremmin...

Lue lisää


3.10.2002 Hätäkeskusuudistus maksaa arvioitua enemmän

Tarkastuskertomus 33/2002 Hätäkeskusten perustaminenHätäkeskusuudistus etenee aikataulun mukaisesti, mutta uusien toimitilojen rakentaminen tulee ennakoitua...

Lue lisää


26.9.2002 Hankintoja jätetty yliopistoissa kilpailuttamatta

Tarkastuskertomus nro 32/2002 Yliopistojen hankintatoimiTarkastusvirasto on havainnut neljän tarkastamansa yliopiston hankintatoiminnassa puutteita. Tavaroiden...

Lue lisää


20.9.2002 Ympäristölupien myöntämisessä ja valvonnassa on huomattavia alueellisia eroja

Tarkastuskertomus 30/2002 Ympäristölupien valvonta - erityisesti ilmansuojelun kannaltaTarkastusviraston mukaan ympäristölupajärjestelmä toimii...

Lue lisää


17.9.2002 Jäkälälaitumet kärsivät yhä liian suurista poromääristä

Tarkastuskertomus 31/2002 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategia ja porotalousValtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut maa- ja...

Lue lisää


8.8.2002 Alueellisten taidetoimikuntien merkitys on jäänyt suunniteltua vähäisemmäksi

Tarkastuskertomus nro 29/2002 Alueelliset taidetoimikunnat Tarkastusvirasto katsoo, että alueelliset taidetoimikunnat tulisi liittää toiminnallisesti sekä...

Lue lisää


2.7.2002 Euroopan Unionin rakennerahastovarojen hallinnoinnissa selviä puutteita

Tarkastuskertomus 28/2002 EU-rahoituksen toteutuminen ohjelmakauden 1995-1999 rakennerahastohankkeissa Suomi on pääasiassa maksanut EU:n puolesta menoja...

Lue lisää


11.6.2002 Radanpidon tilausten kilpailuttamista lisättävä

Tarkastuskertomus 27/2002 Radanpidon taloudellisuus ja rataverkolla tapahtuva kilpailu Vuositasolla yli kahden miljardin markan arvoiset rataverkkoon...

Lue lisää


23.4.2002 Yliopistojen ulkopuolinenkin rahoitus usein valtion rahaa

Tarkastuskertomus 25/2002 Ulkopuolinen rahoitus yliopistojen tulosohjauksen näkökulmasta – esimerkkinä Jyväskylän yliopisto Ulkopuolisen rahoituksen osuus...

Lue lisää


11.4.2002 Näennäisviljely yleistymässä

Tarkastuskertomus 24/2002 Näennäisviljely  - tavanomaisen viljelytavan valvonnan ongelmat Tavanomaisia viljelytapoja laiminlyövä ja pelkästään tukien...

Lue lisää


5.4.2002 Teknologian siirtotoiminnan tavoitteet selkiintymättömiä

Tarkastuskertomus 22/2001 Korkeakoulun osallistuminen teknologian siirtotoimintaan Korkeakoulujen tutkimustulosten ja innovaatioiden siirtämisellä yritysten...

Lue lisää


27.3.2002 Matkailua tuettaessa vaarana ylikapasiteetin rakentaminen

 Tarkastuskertomus 23/2002 Matkailun yritystuetMatkailun yritystukia on myönnetty pääasiassa kapasiteettia lisääviin investointeihin. Vaarana on ollut...

Lue lisää


26.3.2002 Yleiset tulosohjauksen puutteet haittaavat myös RKTL:n raportointia

Tarkastuskertomus 21/2002 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuloksellisuusraportointi Tulosohjauksen puutteellinen määrittely ja kevyt säädöspohja...

Lue lisää


15.3.2002 Ympäristönsuojelun edistämisavustuksia myönnetään kirjavin perustein

Tarkastuskertomus 20/2002 Ympäristönsuojelun edistämisavustukset Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tuoreimman tarkastuksensa perusteella...

Lue lisää


22.2.2002 Suomi hoitaa valtiontukien ilmoittamisvelvollisuutensa hyvin

Tarkastuskertomus 19/2001 Valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettava menettely Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 - 89 artiklojen...

Lue lisää


20.2.2001 Verosaatavien kuittausta lisättävä

  Tarkastuskertomus 18/2001 Verosaatavien kuittaus   Verohallinnon ja muiden valtion virastojen välisessä verosaatavien kuittauksessa on...

Lue lisää


14.2.2001 Liikelaitosten ohjauksessa kehitettävä tavoiteohjausta ja tiedonsaantia

  Tarkastuskertomus 17/2001 Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus   Valtion liikelaitosten ohjauksessa tulisi entistä enemmän käyttää...

Lue lisää


2.2.2001 Oy Veikkaus Ab:n sponsoritoiminta

  Tarkastuskertomus 16/2001 Oy Veikkaus Ab:n harjoittama sponsorointi   Suuri osa Veikkauksen harjoittamasta sponsoroinnista on ollut...

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä