Tiedotteet 2003

18.12.2003 Maatalouden investointituilla ei ole ollut vaikutuksia viljelijöiden tulotasoon

 Tarkastuskertomus 63/2003: Maatilarakentamisen ja konehankintojen tukeminenMaatilarakentamisen tukiratkaisut ovat nostaneet rakennustarvikkeiden hintoja...

Lue lisää


12.12.2003 Toiminnan hallintoa Rovaniemen Arktikum-talossa on parannettava

 Tarkastuskertomus 64/2003: Arktisen keskuksen näyttelytoimintaPääsylippujen myynnin Rovaniemen Arktikum-talon näyttelyihin hoitaa talossa toimiva...

Lue lisää


13.11.2003 Joukkoliikenteen hankintaperiaatteita tulisi täsmentää

 Tarkastuskertomus 60/2003: Joukkoliikennepalvelujen hankinnatValtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut lääninhallitusten ostaman joukkoliikenteen...

Lue lisää


11.11.2003 Pelastustoimen kehittämishanke etenee suunnitellusti

   Tarkastuskertomus 61/2003: Pelastustoimen kehittämishanke   Tarkastusvirasto selvitti, onko pelastustoimen kehittämishanke edennyt sille...

Lue lisää


4.11.2003 Valtionhallinnon on kiinnitettävä enemmän huomiota fyysiseen tietoturvallisuuteen

  Tarkastuskertomus 59/2003: Fyysinen tietoturvallisuus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla   Tarkastusvirasto on selvittänyt fyysisen...

Lue lisää


29.10.2003 Tilastokeskuksen palveluhankintojen kilpailuttamisessa puutteita

 Tarkastuskertomus 58/2003: Tilastokeskuksen palveluhankinnat Tarkastusvirasto selvitti Tilastokeskuksen palveluhankintojen säännöstenmukaisuutta....

Lue lisää


21.10.2003 Rajatarkastajien rekrytointia ja koulutusta harkittava

  Tarkastuskertomus 54/2003: Raja- ja merivartijoiden rekrytointi ja koulutus   Tarkastusvirasto on selvittänyt rajatarkastustoiminnan ja...

Lue lisää


17.10.2003 Kuljetustukijärjestelmä tarvitsee pitkäjänteisyyttä

  Tarkastuskertomus 57/2003: Alueelliset kuljetustuet   Tarkastusvirasto on selvittänyt alueellisen kuljetustukijärjestelmän toimivuutta....

Lue lisää


10.10.2003 Tutkijakoulutoiminta edistää yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

  Tarkastuskertomus 56/2003: Tutkijakoulujen toiminta   Tarkastusvirasto selvitti, kuinka hyvin vuonna 1995 toimintansa aloittaneet yliopistojen...

Lue lisää


8.10.2003 Siviilipalveluksen kustannusseurantaa tehostettava

Tarkastuskertomus 55/2003: Siviilipalvelus   Tarkastusvirasto on arvioinut siviilipalvelusjärjestelmän tuloksellisuutta. Siviilipalvelus tarjoaa...

Lue lisää


19.9.2003 Valtion vesihuoltotuessa kehittämistarpeita

Tarkastuskertomus 53/2003: Vesihuollon tukeminen – valtion osallistuminen vesihuollon järjestämiseen   Tarkastusvirasto on selvittänyt valtion...

Lue lisää


9.9.2003 Tutkimustiedon hyödyntäminen puutteellista sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Tarkastuskertomus nro 51/2003: Sektoritutkimustoiminnan ohjaus ja rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla   Tarkastusvirasto on...

Lue lisää


29.8.2003 Verohallinnon tietojärjestelmien palveluhankintoja ei ole kilpailutettu riittävästi

  Tarkastuskertomus nro 49/2003: Verohallinnon systeemityön ja atk-konsultointipalvelujen hankinnat   Tarkastusvirasto selvitti verohallinnon...

Lue lisää


21.8.2003 Puolustushallinnon kumppanuusohjelma etenee hajautuneena

  Tarkastuskertomus nro 50/2003: Puolustushallinnon tukitoimintojen ulkoistamisen tila helmikuussa 2003   Puolustusvoimien kumppanuusohjelma tähtää...

Lue lisää


14.8.2003 Määrärahojen alueellisen jakamisen perusteet epäselviä

 Tarkastuskertomus nro 47/2003: Määrärahojen alueellinen jakaminen Tarkastusvirasto on selvittänyt määrärahojen jakamista aluehallinnolle....

Lue lisää


4.7.2003 Valtionyhtiöissä tarvitaan aktiivista omistajaohjausta

  Tarkastuskertomus 48/2003: Yhteiskunnallista erityistehtävää toteuttavien valtionyhtiöiden omistajaohjaus   Tarkastusvirasto on selvittänyt...

Lue lisää


25.6.2003 Kehitysyhteistyön tuloksellisuusraportoinnissa kehittämistä

 Tarkastuskertomus nro 46/2003: Tulosohjaus Suomen kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä Tarkastusvirasto selvitti Suomen kahdenvälisen...

Lue lisää


17.6.2003 Maksuliikkeen kilpailutuksesta säästöjä valtiolle

 Tarkastuskertomus nro 45/2003: Suomen valtion maksuliikehankinta Tarkastusvirasto on selvittänyt valtion maksuliikkeen kilpailutusta. Valtio säästää...

Lue lisää


11.6.2003 Yritystukien vaikuttavuuden seurantaa kehitettävä

Tarkastuskertomus nro 44/2003: Laki yritystoiminnan kehittämisestä - Pk-yritysten kehittämishankkeet Tarkastusvirasto on tarkastanut uuden yritystukilain...

Lue lisää


29.4.2003 Monitoimimurtajien hankinnassa ja kaupallisessa käytössä epäkohtia

 Tarkastuskertomus 43/2003: Monitoimimurtajien hankinta ja kaupallinen toiminta Merenkulkuhallituksen monitoimimurtajien hankkiminen on...

Lue lisää


2.4.2003 Lähialueyhteistyöhankkeiden kilpailua lisättävä

Tarkastuskertomus 42/2003: Lähialueyhteistyöhankkeet   Tarkastusvirasto on selvittänyt lähialueyhteistyön hanketoimintaa ja sen taloudenhoitoa....

Lue lisää


5.2.2003 Resurssien käytön tuottavuuden arviointi ei onnistunut

 Tarkastuskertomus nro 41/2002: Liikennesuoritteiden ohjailuLiikenne- ja viestintäministeriöllä on fyysiseen liikenteeseen kohdistuvia liikennepoliittisia...

Lue lisää


27.1.2003 Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmalla vähäinen vaikutus kunnissa

Tarkastuskertomus 40/2002: Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma - ohjelman toteutus ja vaikutus kunnissa   Valtiontalouden...

Lue lisää


23.1.2003 EU-koulutustukien hallinnointi työlästä

Tarkastuskertomus 39/2002: Lääninhallitusten myöntämä ESR- rahoitus kehittämis- ja koulutushankkeisiinLääninhallitusten kehittämis- ja koulutushankkeisiin...

Lue lisää


9.1.2003 Teollisuussijoituksen sijoittamattoman pääoman määrä on huomattavan suuri

Tarkastuskertomus nro 38/2002: Valtion erityisrahoitustoiminta Valtion vuosina 1995-2001 Suomen Teollisuussijoitus Oy:öön tekemistä sijoituksista oli vuoden...

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä