Tiedotteet 2003

23.1.2003

EU-koulutustukien hallinnointi työlästä

Tarkastuskertomus 39/2002: Lääninhallitusten myöntämä ESR- rahoitus kehittämis- ja koulutushankkeisiinLääninhallitusten kehittämis- ja koulutushankkeisiin...


Tarkastuskertomus 39/2002: Lääninhallitusten myöntämä ESR- rahoitus kehittämis- ja koulutushankkeisiin

Lääninhallitusten kehittämis- ja koulutushankkeisiin myöntämä ESR-rahoitus on Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan suunnattu tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Rahoitettavien hankkeiden toimeenpanossa on kuitenkin ollut epäselvyyksiä ja erilaisia tulkintoja. Tämä on aiheuttanut epätietoisuutta rahoituksen hakijoissa ja lisännyt viranomaistyötä.

Lääninhallitukset ovat myöntäneet ESR-rahoitusta kehittämis- ja koulutushankkeisiin EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseksi vuodesta 2000 alkaen. Rahoituksen saajina ovat olleet yliopistot, ammattikorkeakoulut, kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityisoikeudelliset yhdistykset. Esimerkiksi vuonna 2002 opetusministeriön myöntämisvaltuudet olivat noin 97 miljoonaa euroa. Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt, onko rahoituspäätöksiä tehtäessä noudatettu varojen käyttöä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Tarkastushavaintojen mukaan rahoitus on suunnattu tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Opetusministeriön hallinnonalan ESR-hankkeiden seurantajärjestelmässä ja yhteyksissä muihin järjestelmiin on kuitenkin ollut puutteita etenkin vuosien 2000 ja 2001 aikana. Käytännön hanketoiminnassa on myös esiintynyt epäselvyyksiä ja erilaisia tulkintoja erityisesti hankkeiden hyväksyttävien kustannuserien ja rahoitusosuuksien osalta. Hankkeiden seurannassa, valvonnassa ja raportoinnissa on havaittu puutteita ja erilaisia menettelytapoja. Ongelmat ovat osaltaan johtuneet työministeriön ja opetusministeriön toisistaan poikkeavasta ohjeistuksesta sekä opetusministeriön puutteellisista kirjallisista ohjeista.

Rahoitettavien hankkeiden sijoittaminen tavoiteohjelmien toimintalinjoihin ja toimenpidekokonaisuuksiin on toisinaan ollut hankalaa. TE-keskusten työvoimaosastojen ja lääninhallitusten rahoittamat ESR-hankkeet eivät myöskään ole aina eronneet toisistaan riittävästi. Tämä on herättänyt epätietoisuutta rahoituksen hakijoissa ja aiheuttanut lisätyötä viranomaisille sekä näin hidastanut rahoituspäätösten tekoa ja osittain myös hankkeiden käynnistymistä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Reino Arppe, puh. (09) 4325 711

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä