Tiedotteet 2003

21.8.2003

Puolustushallinnon kumppanuusohjelma etenee hajautuneena

  Tarkastuskertomus nro 50/2003: Puolustushallinnon tukitoimintojen ulkoistamisen tila helmikuussa 2003   Puolustusvoimien kumppanuusohjelma tähtää...

Tarkastuskertomus nro 50/2003: Puolustushallinnon tukitoimintojen ulkoistamisen tila helmikuussa 2003

Puolustusvoimien kumppanuusohjelma tähtää puolustushallinnon tukitoimintojen ulkoistamiseen. Ensimmäiset pilottihankkeet on aloitettu vuoden 2002 lopulla. Terveydenhuollon ulkoistamisella on jo saatu aikaan huomattavia säästöjä. Tarkastusviraston mukaan kumppanuusohjelma on edennyt monien itsenäisten hankkeiden kautta hajautuneena.

Tarkastusvirasto selvitti, mikä oli puolustushallinnon tukitoimintojen ulkoistamisen tila vuoden 2003 helmikuussa. Tarkastuksessa havaittiin, että kumppanuusohjelma on edennyt lukuisten itsenäisten pilottihankkeiden kautta ja  hajautunut maanpuolustusalueille ja joukko-osastoille. Ohjelmaan kokonaisuutena on kulunut enemmän varoja kuin saadut tulokset olisivat edellyttäneet.  Esimerkiksi Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon kumppanuushankkeen avulla on kuitenkin supistettu menoja 75 prosentilla, mikä Puolustusvoimien arvion mukaan on saanut aikaan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisen säästön.

Pilottihankkeet muodostuvat tarkastusviraston mukaan kalliiksi, jos niitä jatketaan yhtäaikaisesti Puolustusvoimien oman vastaavan toiminnan kanssa. Tarkastusvirasto huomauttaa, että kumppanuuden toimivuuden arvioimiseksi tarvitaan harkittu määrä pilotteja, mutta taloudellista edullisuutta voidaan ainakin osittain arvioida myös laskentatoimen avulla. Puolustusvoimien ei tulisi aloittaa uusia hankkeita ennen yhtenäisten kustannuslaskenta- ja kumppanuussopimusmallien valmistumista, vaan toteuttaa määrätietoisesti jo aloitetut hankkeet.

Tarkastusvirasto suosittelee, että puolustusministeriö ja Pääesikunta saattavat loppuun kokonaisselvityksen kumppanuushankkeen toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi. Kumppanuushankkeiden muotoutumisen, ohjauksen ja seurannan tulisi olla keskitettyä. Ohjelman hallintaa saattaisi esimerkiksi parantaa Puolustusvoimiin nimetty vastuuyksikkö, jolla tulisi olla käytössään riittävästi resursseja ja päätäntävaltaa.

Kumppanuusohjelman tavoitteena on ulkopuolisten toimittajien kanssa tehtyjen pitkäaikaisten palvelu- ja työsuoritussopimusten avulla vapauttaa Puolustusvoimat korkeita kiinteitä kustannuksia aiheuttavista sisäisistä toiminnoista, jotta se voi keskittyä ydintoimintojensa kehittämiseen valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Pilottihankkeiden avulla tuotetaan ja kerätään tietoa kumppanuuden eduista ja haitoista sekä toiminnan järjestämisen muista mahdollisuuksista kumppanuusselvityksiä varten. Kumppanuusohjelma on käynnistetty puolustusministeriön 10.4.2001 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Erkki Pöyhönen, p. 09 432 5785


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä