Tiedotteet 2003

21.10.2003

Rajatarkastajien rekrytointia ja koulutusta harkittava

  Tarkastuskertomus 54/2003: Raja- ja merivartijoiden rekrytointi ja koulutus   Tarkastusvirasto on selvittänyt rajatarkastustoiminnan ja...

Tarkastuskertomus 54/2003: Raja- ja merivartijoiden rekrytointi ja koulutus

Tarkastusvirasto on selvittänyt rajatarkastustoiminnan ja raja- ja merivartijoiden rekrytoinnin ja koulutuksen järjestämistä. Tarkastustulosten mukaan Rajavartiolaitoksen voisi olla tarkoituksenmukaista rekrytoida suoraan ainoastaan rajatarkastustehtäviin erikoistuvia henkilöitä. Lisäksi raja- ja merivartijoiden osittaisella peruskoulutuksen eriyttämisellä pystyttäisiin välttämään toisarvoisesta koulutuksesta aiheutuvia turhia kustannuksia sekä syventämään oppilaiden tietoja tulevista työtehtävistään.

Tarkastusviraston mukaan Rajavartiolaitoksen tulisi harkita, kannattaisiko sen rekrytoida ja kouluttaa suoraan ainoastaan rajatarkastustehtäviin erikoistuvia henkilöitä. Näille voitaisiin määritellä rajavalvontatehtävistä poikkeavat pätevyysvaatimukset, jolloin saataisiin rekrytoitua paremmin nimenomaan rajatarkastustehtäviin soveltuvaa henkilöstöä. Raja- ja merivartijoilla on nykyisin pätevyysvaatimuksena muun muassa asepalveluksessa suoritettu aliupseerin koulutus. Rajatarkastajia voitaisiin mahdollisesti palkata ilman varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista, mikä saattaisi myös lisätä naisten määrää Rajavartiolaitoksessa.

Suuri osa raja- ja merivartijan koulutuksen Raja- ja merivartiokoulussa saaneista henkilöistä erikoistuu työssään joko rajavalvonta- tai rajatarkastustehtävien hoitoon. Tarkastusvirasto pitää perusteltuna, että kaikille raja- ja merivartijoille annetaan edelleenkin koulutuksessa perustiedot sekä rajatarkastus- että rajavalvontatehtävistä. Täyden rajavalvontakoulutuksen antaminen koko henkilöstölle työtehtävistä riippumatta ei ole kuitenkaan taloudellisesti perusteltua.

Rajavartiolaitoksen kannattaisi tarkastusviraston arvion mukaan eriyttää Raja- ja merivartiokoulussa annettavaa peruskoulutusta ainakin osittain. Tällä tavoin pystyttäisiin paitsi välttämään toisarvoisesta koulutuksesta aiheutuvia turhia kustannuksia, myös syventämään oppilaiden tietoja omista tulevista työtehtävistään. Virkatehtävään liittyvää koulutusta voitaisiin tällöin antaa lähinnä henkilön siirtyessä työurallaan tehtävästä toiseen.

Rajavartiolaitos kuuluu sisäasiainministeriön alaisuuteen. Se koostuu Rajavartiolaitoksen esikunnan lisäksi Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoista sekä Pohjanlahden, Saaristomeren ja Suomenlahden merivartiostoista. Rajavartiolaitoksen vuosibudjetti vuodelle 2003 on 189 miljoonaa euroa. Vastuu rajatarkastustehtävästä siirrettiin Rajavartiolaitokselle vuoden 1995 alusta. Vuonna 2002 rajatarkastustehtävien suorittamiseen käytettiin Rajavartiolaitoksessa yhteensä 1122 henkilötyövuotta.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Petri Nurmi, p. 09 432 5848


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä