Tiedotteet 2003

5.2.2003

Resurssien käytön tuottavuuden arviointi ei onnistunut

 Tarkastuskertomus nro 41/2002: Liikennesuoritteiden ohjailuLiikenne- ja viestintäministeriöllä on fyysiseen liikenteeseen kohdistuvia liikennepoliittisia...

Tarkastuskertomus nro 41/2002: Liikennesuoritteiden ohjailu

Liikenne- ja viestintäministeriöllä on fyysiseen liikenteeseen kohdistuvia liikennepoliittisia tavoitteita, joiden toteuttamiseen ministeriö käyttää resursseja.  Tarkastuksessa todettiin, että ministeriön seurantajärjestelmä ei tuota informaatiota, jonka perusteella voitaisiin arvioida, millaiseen tuottavuuteen ministeriö resurssien käytössä pääsee.

Toimenpiteistä, joilla ministeriön tavoitteena on vaikuttaa ihmisten ja yritysten kulkemiseen ja kuljettamiseen liittyviin valintoihin, tarkastuksessa käytetään nimitystä ”liikennesuoritteiden ohjailu”. Tarkastus kohdistui liikenne- ja viestintäministeriön omassa päätösvallassa olevaan resurssien käyttöön, jolla ministeriön tarkoituksena on vaikuttaa fyysiseen liikenteeseen niin, että ministeriön tavoitteet toteutuvat.

Tarkastuksessa liikenteen infrastruktuuria on pidetty annettuna.  Tarkastuksen teemana oli etsiä vastaukset kysymyksiin, mitä toimenpiteitä liikenne- ja viestintäministeriö käyttää liikenne- ja kuljetuspalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttamiseen, paljonko ministeriö käyttää resursseja tähän toimintaan, miten täsmällinen käsitys ministeriöllä on siitä, millaiseen tuottavuuteen se resurssien käytössä pääsee ja millä perusteilla markkinoihin vaikuttamisella saavutettua tai aikaa myöten todennäköisesti saavutettavaa kokonaistulosta voidaan pitää kansalaisten kannalta onnistuneena.

Vuoden 1995 alussa valtion koko hallinto siirtyi tulosohjaukseen, jossa keskeisin asia on resurssien käytön tuottavuus valtion hallinnossa.  Tarkastuksen suunnittelu perustui siihen, että tarkastuksessa tarvittava informaatio on samaa, jota ministeriö tarvitsee toimintansa tulosohjaamiseen.

Tarkastuksessa todettiin, että liikenne- ja viestintäministeriön seurantajärjestelmä ei tuota informaatiota, jota sen oletettiin tuottavan.  Sen vuoksi resurssien käytön tuottavuutta liikennesuoritteiden ohjailussa ei onnistuttu arvioimaan.  Tarkastuksen keskeisin tulos on havainto, että liikenne- ja viestintäministeriön tulosohjaus ei toimi tavalla, joka vastaisi tulosohjauksen käyttöön ottamisen yhteydessä sille asetettuja tavoitteita.

Lisätietoja: Tarkastuspäällikkö Antti Perttula, puh. (09) 432 5780, gsm 040-57 59 555


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä