Tiedotteet 2004

15.10.2004 0.01

EU:n innovatiiviset toimet -ohjelman hankkeet ovat edistäneet syrjäseutujen osaamista ja yhteistyötä

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat innovatiivisten toimien alueelliset ohjelmat ovat osaltaan turvanneet syrjäseutujen elinvoimaisuutta ja tukeneet...

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat innovatiivisten toimien alueelliset ohjelmat ovat osaltaan turvanneet syrjäseutujen elinvoimaisuutta ja tukeneet alueellista kehittämispolitiikkaa. Alueellisen yhteistyön merkitys hankkeissa on ollut huomattava. Hankkeiden toteutuksessa on ollut myös ongelmia.

Innovatiiviset toimet -ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema ohjelma, jossa toteutetaan alueellisesti sovitettuja ohjelmia ja niihin aihealueittain valittuja hankkeita. Ohjelmien tavoitteena on vahvistaa Euroopan talouden kilpailukykyä löytämällä uusia, innovatiivisia toimintamalleja alueiden kehittämiseen. Tarkastusvirasto on tarkastanut Manner-Suomen neljällä ohjelma-alueella vuosina 2002–2004 toteutettujen hankkeiden tavoitteiden saavuttamista sekä tulosten monistettavuutta.

Tarkastusta suoritettaessa suurin osa hankkeista oli vielä toteutusvaiheessa, joten Innovatiiviset toimet -ohjelman tuomaa lisäarvoa aluekehitysohjelmiin oli vaikea mitata. Tarkastuksen perusteella alueelliset ohjelmat ovat kuitenkin edistäneet valittujen aihealueiden kehitystä sekä myötävaikuttaneet muiden aluekehitysohjelmien ohella alueellisten erojen tasaamiseen lisäämällä syrjäseutujen kilpailukykyä ja osaamista. Hankkeiden tavoitteiden saavuttamisessa alueellisella yhteistyöllä on ollut huomattava merkitys.

Hankkeiden toteutuksessa on ollut myös ongelmia. Usein hankkeiden aloitus tai toteutus viivästyi merkittävästi ja lyhyt toteutusaika heikensi hankkeiden vaikuttavuutta. Rahoitussuunnitelmien toteutumisessa oli poikkeamia. Hankkeiden valinnassa asetetut valintakriteerit eivät myöskään kaikilta osin täyttyneet. Tarkastusviraston mukaan hankkeiden valinta olisi pitänyt tehdä kriittisemmin. Lisäksi yli puolelle hankkeista ei ollut asetettu tulosmittareita tai niitä asetettiin vasta hankkeen kuluessa, joten tavoitteiden toteutumisen mittaaminen ja raportoitujen tulosten todentaminen on ollut vaikeaa. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että sisäasiainministeriö kehittää menetelmiä hankkeiden innovatiivisuuden, tuloksellisuuden ja monistettavuuden arvioimiseksi.

Tarkastusviraston arvion mukaan alueelliset ohjelmat ovat lisänneet alueellista yhteistyötä ja tukeneet alueiden kehittämispolitiikkaa sekä luoneet hyvät puitteet hankkeiden toteuttamiselle jatkossakin. Jo toteutetut hankkeet antavat hyvän lähtökohdan saavutettujen tulosten monistamiseksi. Tulosten tuotteistaminen, markkinointi sekä uusien yhteistyöverkostojen luominen ovat keskeisessä asemassa tulosten levittämisessä.

Lisätietoja:


Ylitarkastaja Osmo Halonen, p. 0205 178330
Ylitarkastaja Sulo Nousiainen, p. 0205 178335

Tarkastuskertomus 82/2004: Innovatiivisten toimien alueelliset ohjelmat

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä