Tiedotteet 2004

15.6.2004

Geodeettisen laitoksen toiminta on pääosin asianmukaista

Geodeettisen laitoksen toiminta on tarkastusviraston suorittaman tarkastuksen perusteella järjestetty pääosin asianmukaisesti. Myös laitoksen toiminnan...

Geodeettisen laitoksen toiminta on tarkastusviraston suorittaman tarkastuksen perusteella järjestetty pääosin asianmukaisesti. Myös laitoksen toiminnan tuloksellisuuden edellytyksiä voidaan pitää hyvinä.

Geodeettinen laitos on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimuslaitos, joka huolehtii kartoituksen tieteellisistä perusmittauksista ja paikkatietojen metrologiasta sekä tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan ja kaukokartoituksen sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla. Tarkastusvirasto on arvioinut Geodeettisen laitoksen toiminnan tuloksellisuutta, toimeenpanoprosessin tarkoituksenmukaisuutta ja toimintaan liittyvän hallintomenettelyn asianmukaisuutta.

Tarkastuksen perusteella Geodeettisen laitoksen toiminta on järjestetty olennaisin osin asianmukaisesti. Geodeettisen laitoksen toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen on hankalaa sen luonteesta johtuen, mutta laitoksessa on kehitetty toimintaa kuvaavia mittareita ja panostettu kustannusseurantaan. Tarkastusviraston mukaan Geodeettisen laitoksen toiminnan tuloksellisuuden edellytykset täyttyvät. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen välinen ohjaussuhde on looginen ja selkeä.

Tarkastuksessa tehtiin joitakin laitoksen hankkimaan ulkopuoliseen rahoitukseen, budjetointiin ja tutkimuslaitehankintojen toteuttamiseen liittyviä huomioita ja kehittämisehdotuksia.

Tarkastus toteutettiin tarkastusvirastossa kehitetyn strukturoidun tarkastusmallin mukaisesti. Malli liittyy tarkastusvirastossa meneillään olevaan julkisten toimintojen tarkastuksen kehitystyöhön. Geodeettinen laitos ei ole ollut aikaisemmin toiminnantarkastuksen kohteena.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Visa Paajanen, p. (09) 432 5774

Tarkastuskertomus 75/2004: Geodeettisen laitoksen toiminta

 

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä