Tiedotteet 2004

12.10.2004 0.01

Valtion liikelaitosten palvelutavoitteista raportointi kangertelee

Valtion liikelaitoksille talousarvioesityksessä asetettavat palvelutavoitteet eivät ole riittävän konkreettisia, mikä hankaloittaa eduskunnan mahdollisuuksia...

Valtion liikelaitoksille talousarvioesityksessä asetettavat palvelutavoitteet eivät ole riittävän konkreettisia, mikä hankaloittaa eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttavaan palvelutaso-ohjaukseen. Liikelaitoksia koskeva raportointi eduskunnalle on jonkin verran parantunut, mutta on vielä liian niukkaa ja sattumanvaraista, jotta eduskunta voisi tarpeeksi kattavasti valvoa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumista.

Valtion liikelaitosten ohjaus perustuu toiminnallisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita korostavan palvelutaso-ohjauksen ja rahamääräisiä tuottotavoitteita korostavan tulosohjauksen yhdistelmään. Valtion talousarvioesityksessä eduskunnan hyväksyttäväksi esitettävät palvelu- ja muut toimintatavoitteet ovat nykyisellään suurelta osin liikelaitoskohtaisessa laissa määriteltyjen tehtävien toistoa tai laajoja toimintafilosofisia tavoitteita. Tavoitteet eivät riittävästi täytä tavoiteasetteluun kuuluvia konkreettisuuden, mitattavuuden ja seurattavuuden vaatimuksia, mikä vaikeuttaa niiden saavuttamisen toteamista ja sitä kautta eduskunnan valvonta- ja ohjaustehtävien toteuttamista.

Liikelaitoksille asetettujen palvelutavoitteiden toteutumisesta raportoiminen valtiovarainkertomuksessa on viime vuosina osin parantunut. Taloudellisten tietojen ja tilinpäätöslukujen esittäminen niin tavoitteiden kuin toteutumienkin osalta on parantunut ja raportointi on tasoltaan hyvää. Palvelutavoitteita ja niiden toteutumista ei kuitenkaan edelleenkään käydä systemaattisesti läpi. Niitä ei ole jaoteltu asianmukaisesti, eikä teksteistä useinkaan ilmene, miltä osin on kysymys asetetuista tavoitteista ja miltä osin toiminnasta yleensä. Myöskään tavoitteiden saavuttamisen mittaamisesta ei juuri ole annettu tietoja.

Valtion liikelaitoksia ovat Ilmailulaitos, Luotsausliikelaitos, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Tieliikelaitos ja Varustamoliikelaitos. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 8500 henkilöä. Liikelaitosten hallinnassa oleva yhteenlaskettu valtion omaisuus on lähes 8,7 miljardia euroa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi tarkastuksessaan valtion liikelaitoksista eduskunnalle annettavien tietojen riittävyyttä ja käyttökelpoisuutta ohjaus- ja budjettipäätösten sekä seurannan tukena. Tarkastus kohdistui hallituksen kertomuksessa eduskunnalle valtiovarain hoidosta ja tilasta sekä valtion talousarvioesityksessä liikelaitoksista annettuihin tietoihin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Vesa Koivunen, puh. (09) 432 5740

Tarkastuskertomus 83/2004: Valtion liikelaitoksia koskeva tuloksellisuusraportointi eduskunnalle

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä