Tiedotteet 2005

21.6.2005 0.01

Ammatillisen koulutuksen kannustusrahajärjestelmää tulisi muuttaa

Opetusministeriön myöntämällä ammatillisen koulutuksen kannustusrahalla on pystytty parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta, lisäämään tuettujen koulutusalojen...

Opetusministeriön myöntämällä ammatillisen koulutuksen kannustusrahalla on pystytty parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta, lisäämään tuettujen koulutusalojen opiskelijamääriä sekä nostamaan niiden valmistumisprosenttia. Kannustusrahan rahoitusjärjestelmään sisältyy kuitenkin riskejä.

Opetusministeriö on myöntänyt vuosina 2003–2005 ammatillisen koulutuksen järjestäjille kannustusrahaa sellaisia toimenpiteitä varten, joilla pyritään lisäämään eräiden koulutusalojen vetovoimaisuutta ja vaikuttavuutta. Vuonna 2005 kannustusrahana myönnetyn rahoituksen määrä oli noin 17,0 miljoonaa euroa.

Tarkastus osoitti, että kannustusrahalla on saavutettu hyviä tuloksia tuettujen koulutusalojen vetovoimaisuuden ja vaikuttavuuden lisäämisessä. Merkittävä osa kannustusrahasta on käytetty ammattiopetuksen laitehankintoihin. Sillä on myös tehty hankintoja uusien suuntautumisvaihtoehtojen opetuksen käynnistämiseen sekä tehostettu opiskelijarekrytointia. Näiden toimenpiteiden seurauksena opiskelijoiden hakeutuminen kannustusraha-aloille on lisääntynyt merkittävästi. Opintojen keskeyttäminen tuetuilla aloilla on vähentynyt.

Kannustusraha on ainoa opetustoimen rahoitusjärjestelmä, joka perustuu valtionosuuden yksikköhinnan harkinnanvaraiseen korottamiseen. Tarkastuksen perusteella nykyiseen rahoitusjärjestelmään liittyy kuitenkin useita rahoituksen ohjaukseen, asianmukaiseen kohdentumiseen ja valvontaan liittyviä riskejä. Järjestelmä ei esimerkiksi mahdollista rahoituksen kohdentamista sitovalla tavalla, eikä mahdollista riittävää valvontaa opetusministeriön taholta. Ministeriö ei ole voinut varmistua kannustusrahan asianmukaisesta käytöstä, eikä olisi voinut asettaa koulutuksen järjestäjille sanktioita tai periä kannustusrahaa takaisin, vaikka koulutuksen järjestäjän hakemuksen tiedot tai raportointi olisivat osoittautuneet virheellisiksi.

Myöntämällä kannustusraha kohdennettuna valtionavustuksena yleiskatteisen valtionosuusrahoituksen sijasta vältyttäisiin useimmilta määrärahan asianmukaisen kohdentumiseen ja valvontaan liittyviltä riskeiltä. Julkisessa rahoituksessa tulee pyrkiä mahdollisimman yksinkertaisiin ja vakiintuneisiin käytäntöihin sekä selkeään rahoitusjärjestelmien kokonaisuuteen.

Uudenlaisen rahoitusjärjestelmän luominen kannustusrahaa varten ei ole tarkastusviraston mukaan ollut perusteltua. Mikäli kannustusrahaohjelmaa jatketaan, tulisi kannustusraha myöntää valtionavustuksena.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sami Vuorinen, puh. (09) 432 5846

Tarkastuskertomus 103/2005: Ammatillisen koulutuksen kannustusraha

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä