Tiedotteet 2005

14.6.2005

Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen puitesopimusmenettelyssä on tarkennettavaa

Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen puitesopimuksen tavoitteet ovat liian väljiä. Hankintaprosessin säännösten noudattamiseen ja kustannusten...

Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen puitesopimuksen tavoitteet ovat liian väljiä. Hankintaprosessin säännösten noudattamiseen ja kustannusten seurantaan tulisi myös kiinnittää huomiota.

Senaatti-kiinteistöt solmi vuonna 2002 kuuden yrityksen kanssa kiinteistönhoitopalvelujen hankinnassa neljä vuotta voimassa olevan puitesopimuksen, jonka tavoitteiksi asetettiin toimitilojen käyttäjien tarpeiden tuntemus, palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden parantaminen, yhteisten toimintaprosessien kehittäminen sekä kiinteistöjen ylläpidon kustannusten hallinta. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan tekemällä käyttäjä- ja asiakastyytyväisyystutkimuksia, kehittämällä kiinteistönhoidon ohjausprosessia sekä keräämällä kiinteistöjen ylläpidon kustannustietoja.

Tarkastusviraston suorittaman tarkastuksen perusteella puitesopimuksen tavoitteet on asetettu liian väljästi. Senaatti-kiinteistöjen mukaan seuraavalle puitesopimuskaudelle onkin tarkoitus asettaa konkreettisempia tavoitteita, mitä tarkastusvirasto pitää asianmukaisena. Tyytyväisyys Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalveluihin on parantunut puitesopimusmenettelyn aikana. Tulosten luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta puitesopimusten arvioinnissa heikentää kuitenkin se, että niihin vaikuttavat myös puitesopimuksen piiriin kuulumattomat kohteet.

Kiinteistönhoitopalvelujen kustannusten kehittymisestä puitesopimuksen aikana ei ole vertailukelpoisia tietoja. Kokonaisuudessaan ne ovat kasvaneet vuosina 1999–2003 noin 27 prosenttia. Tarkastusviraston mukaan Senaatti-kiinteistöjen tulisi kehittää kustannusseurantaa ja kiinnittää huomiota laadun parantumisen todentamiseen.

Senaatti-kiinteistöjen tulisi lisäksi huolehtia siitä, että hankinnoissa noudatetaan kaikilta osin voimassa olevia säännöksiä. Hankintaprosessissa tarjousten jättämiselle annettu aika oli säännösten edellyttämää lyhyempi ja tarjouspyynnössä mainittuja valintakriteereiden painoarvoja oli muutettu. Lisäksi puitesopimuskumppaneiden määrää olisi syytä lisätä kilpailun säilyttämiseksi ja kumppanuustoiminnan kehittämiseksi.

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka tuottaa tilapalveluja valtion virastoille ja laitoksille. Vuoden 2003 lopussa Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa oli 11 600 rakennusta, joiden tasearvo oli noin 5,2 miljardia euroa. Puitesopimuksen piiriin Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevista kahdeksasta miljoonasta huoneistoneliömetristä kuuluu 36 prosenttia.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Vuokko Mustonen, puh. 0205 178338

Tarkastuskertomus 95/2005: Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen hankinnat – Puitesopimus

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä