Tiedotteet 2005

17.6.2005 0.01

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta on pääosin riittävää

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnalla pystytään pääosin varmistamaan palvelujen asianmukaisuus. Valvontajärjestelmä ei ole kuitenkaan kattava eikä...

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnalla pystytään pääosin varmistamaan palvelujen asianmukaisuus. Valvontajärjestelmä ei ole kuitenkaan kattava eikä valvonta ole kovin suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Valvonnassa kerättyä tietoa ei hyödynnetä riittävästi palvelujen kehittämisessä ja ohjauksessa.

Sosiaalipalveluja, eli esimerkiksi lasten ja nuorten huoltoa, vammaispalveluja, vanhuspalveluja tai päihdehuoltoa, tarjotaan useimmiten henkilöille, joille omien oikeuksien vaatiminen on tavanomaista vaikeampaa. Tämän vuoksi valtiolla ja kunnilla on lakisääteinen velvollisuus valvoa yksityisten sosiaalipalvelujen toteutusta.

Tarkastuksen perusteella nykyisellä valvontajärjestelmällä voidaan pääosin varmistua yksityisten sosiaalipalvelujen asianmukaisuudesta. Kunnat pitävät melko kiinteästi yhteyttä palveluiden tuottajiin ja tuntevat hyvin suurimmat yhteistyökumppaninsa. Lääninhallitusten valvonta keskittyy erityisesti uusien lupien myöntämiseen sekä kanteluiden ja valitusten hoitamiseen. Valvonta ei kuitenkaan kata kaikkia palvelujen tuottajia, vaan painottuu erityisesti kuntien vakituisiin ostopalvelukumppaneihin ja ympärivuorokautista toimintaa harjoittaviin tuottajiin. Valvontaa ei myöskään ole tehty kovin suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti.

Valvonnan edellytykset eivät ole kaikilta osin kunnossa. Valvontalaki ja valvontakriteerit ovat tulkinnanvaraisia sekä lääninhallitusten ja kuntien työnjako epäselvä. Tämä vaikeuttaa valvontaviranomaisten työtä. Lääninhallitusten valvontaresurssit ovat valvottavien määrään nähden melko vähäiset. Lääninhallituksilla on noin yksi työpäivä vuodessa yhtä ympärivuorokautista palvelua tarjoavaa yksikköä kohden. Lääninhallitukset tekevät vuosittain valvontakäynnin vain noin joka neljänteen ympärivuorokautisia palveluita tarjoavaan yksikköön.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi selventää kuntien ja lääninhallitusten välistä työnjakoa sekä kehittää valvontatyötä käyttämällä hyväksi ja levittämällä lääninhallituksissa syntyneitä hyviä käytäntöjä. Ministeriön ja lääninhallitusten tulisi koota ja analysoida valvonnassa hankittua tietoa sekä hyödyntää sitä valvontajärjestelmän kehittämisessä nykyistä suunnitelmallisemmaksi ja systemaattisemmaksi. Valvonnan tietojärjestelmää tulisi kehittää niin, että se tukee valvontatiedon yhteenvetoa ja analyy­sia.

Yksityiset sosiaalipalvelut ovat merkittävä sosiaaliturvajärjestelmän osa. Vuonna 2002 kaikista sosiaalipalveluista tuotettiin yksityisesti noin neljännes. Yksityisten sosiaalipalvelujen kustannukset olivat tuolloin noin 1,2 miljardia euroa ja niiden palveluksessa työskenteli lähes 65 000 henkilöä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Lassi Perkinen, puh. (09) 432 5778

Ylitarkastaja Mikko Koskinen, puh. (09) 432 5810

Tarkastuskertomus 101/2005: Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä