Tiedotteet 2006

11.5.2006

EU-säädöshankkeiden kansallinen valmistelu kaipaa strategista ohjausta

EU-säädöshankkeiden valmisteluun luotu yhteensovitusjärjestelmä luo edellytykset valmistelulle, joka tuo esiin mahdollisimman kattavasti eri intressitahojen...

EU-säädöshankkeiden valmisteluun luotu yhteensovitusjärjestelmä luo edellytykset valmistelulle, joka tuo esiin mahdollisimman kattavasti eri intressitahojen näkökulmat, mutta ei ole liian raskas valmistelijoille. Suomen kannalta merkittävien EU-säädöshankkeiden valmisteluun tulisi kuitenkin vaikuttaa riittävän ajoissa.

Vaikka yhteensovitusjärjestelmä onkin toimiva, siihen ei sisälly varsinaista strategista ohjausta. EU-säädöshankkeiden strateginen ohjaus mahdollistaisi sen, että kansallisesti tärkeisiin hankkeisiin voitaisiin vaikuttaa riittävän ajoissa ja varata niiden valmisteluun riittävät resurssit.

Kaikki EU-säädöshankkeet valmistellaan periaatteessa samoin tavoin yhteensovitusjärjestelmän avulla eli ministeriöissä muodostetaan EU-sihteeristön koordinoimana Suomen yhteen sovitettu kanta EU-säädöshankkeisiin. Tarkastusviraston mukaan ministeriöiden sisäisiä ohjaus-, johtamis- ja valvontakäytäntöjä tulee vahvistaa, jotta taloudellisilta ja muilta vaikutuksiltaan merkittävät hankkeet yksiköityisivät riittävän varhaisessa vaiheessa ja niiden valmistelun laatu olisi luotettavaa.

Taloudellisten vaikutusten arviointi on EU-säädösvalmistelussa vähäistä ja keskittyy lähes täysin mahdollisesti koituvien kustannusten analyysiin. Hyötyjä ei pohdita juuri lainkaan. Eri ministeriöiden tekemien vaikutusarvioiden tasossa ei ole merkittäviä eroja.

Tarkastusvirasto suosittaa, että ministeriöiden tulisi valvoa entistä paremmin EU-säädösehdotusten vaikutusten arviointia, jotta se vastaisi hyvän valmistelun vaatimuksia. Valmistelijoilla tulee olla tukea valmistelutyöhön ja riittävät ohjeet valmistelun avuksi. EU-säädösvalmistelua koskeva ohjeistus tulee koota ja täsmentää, jotta se tarjoaisi nykyistä paremmat lähtökohdat määritellä eduskunnalle tiedotettavat säädösasiat ja ratkaista tiedottamisessa sovellettu menettelytapa.   

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Juho Nurminen, puh. (09) 432 5732

Ylijohtaja Vesa Jatkola, puh. (09) 4322 5702

Tarkastuskertomus 122/2006: EU-säädösehdotusten kansallinen käsittely erityisesti taloudellisten vaikutusten arvioinnin kannalta

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä