Tiedotteet 2006

4.8.2006

Valvontamaksujen perusteet tulisi esittää avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden mukaan

Viranomaisten valvonnan laajuus ei kaikissa tilanteissa perustu suoraan yhteiskunnan valvontaintressiin, vaan esimerkiksi johonkin valvontamaksujen...

Viranomaisten valvonnan laajuus ei kaikissa tilanteissa perustu suoraan yhteiskunnan valvontaintressiin, vaan esimerkiksi johonkin valvontamaksujen määräytymiseen perustuvaan laskennalliseen tekijään. Valvontamaksutulojen tietoista kasvattamista ei tarkastuksessa havaittu, mutta kustannusvastaavuudessa todettiin kuitenkin puutteita.

Valtion harjoittama valvontatoiminta rahoitetaan joko valtion budjetista, jolloin sitä rahoittavat veronmaksajat tai viranomaisen perimillä maksuilla, jolloin rahoittajina toimivat valvottavat. Valvontatulot eivät saisi ohjata viranomaisten valvontatoimintaa, vaan toiminnan laajuuden tulisi perustua valvonnan tarpeeseen.

Valvontatoimintaa on käsitelty hallinnonaloittain tehdyissä maksupolitiikkaselvityksissä. Koko valtioyhteisön tasolla valvontamaksuja koskevat yhtenäiset periaatteet puuttuvat edelleen. Tarkastusviraston mukaan valtiovarainministeriön johdolla tulisi tehdä yleiset koko valtioyhteisöä koskevat valvontamaksujen linjaukset ja periaatteet.

Erityisesti tulisi tarkastella, mikä osa valvontajärjestelmästä rahoitetaan verovaroin ja mikä osa valvontamaksuilla sekä miten maksut budjetoidaan. Tilanteen hallintaa on vaikeuttanut se, että hinnoittelulaskelmat perustuvat yleensä kustannuksiin eivätkä menoihin. Virastoilla ei välttämättä ole pääomakustannuksia vastaavia menoja. Tällöin hintoihin sisältyvällä pääomakustannusten osuudella rahoitetaan tosiasiassa myös muuta toimintaa, kuin josta maksut peritään. Tarkastusvirasto pitää nettobudjetoitujen valvontamaksujen kohdalla erityisen tärkeänä, että asianomainen viranomainen huolehtii valvontatoiminnan kustannusvastaavuudesta.

Tarkastusvirasto tähdentää ministeriöiden asemaa ja vastuuta hallinnonalojensa valvontatoiminnan ohjauksessa. Hallinnonaloittain tulisi esittää selkeät perusteet ja linjaukset sille, miten viranomaisten suorittama valvonta rahoitetaan. Avoimuuden periaatteiden mukaisesti tulisi selkeästi esittää hinnastoissa ja hinnoittelulaskelmissa ne perusteet, joiden nojalla on päädytty rahoittamaan valvontatoiminta valvottavilta perittävillä maksuilla yleisten verovarojen sijaan.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Klaus Naumanen puh. (09) 432 5769

Ylijohtaja Vesa Jatkola, puh. (09) 432 5704

Tarkastuskertomus 129/2006: Viranomaisten valvottavilta perimät valvontamaksut

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä