Tiedotteet 2007

20.12.2007 Työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen tarjoaa mahdollisuuden terävöittää kuluttaja-asioiden hoitoa

Suomalaisen kuluttajapolitiikan puitteet ovat kunnossa, mutta järjestelmä ei käytännössä toimi niin hyvin kuin se voisi.   Suomalaisen kuluttajansuojan...

Lue lisää


5.12.2007 EU:n rahoitussääntöjä on yksinkertaistettava ja julkisen talouden riskienhallintaa vahvistettava

EU:n ylimpien tarkastusviranomaisten yhteiskomitean kokouksessa puhuttiin jäsenvaltioiden julkisen talouden riskejä koskevan tiedon vahvistamisesta ja...

Lue lisää


3.12.2007 EU:n ylimpien tarkastusviranomaisten presidentit ja pääjohtajat kokoontuvat Helsingissä

Valtiontalouden tarkastusvirasto isännöi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen...

Lue lisää


27.11.2007 Kalatalouden tuet kaksinkertaistuneet EU-aikana

Elinkeinokalatalouden kehittämisessä painotetaan liikaa tukipolitiikkaa. Valtion tulisi aktiivisesti muilla toimilla pyrkiä lisäämään kalastuksen ja...

Lue lisää


16.11.2007 Sotu-kokeilun vaikutukset ovat olleet vähäisiä

Lapin ja saaristokuntien sosiaaliturvamaksun alennuskokeilulla ei ole ollut selviä vaikutuksia alueellisiin työllisyyslukuihin tai Lapin kokeilualueen...

Lue lisää


14.11.2007 Kaivoslaki kaipaa perusteellista remonttia

Malmivarantojen tila ja kaivostoiminnan vaikutukset olisi selvitettävä ja toiminnan lopettamisen jälkeiset vastuut määriteltävä, jotta Suomen kaivoskivennäisiä...

Lue lisää


1.11.2007 Reviisori 2/2007 ilmestyi

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin toinen numero on ilmestynyt 1.11.2007. Reviisori käsittelee tällä kertaa riskienhallintaa sekä...

Lue lisää


31.10.2007 Valtion finanssialan neuvonantajapalveluiden hankintamenettelyissä on ollut puutteita

Valtion omistajaohjausosaston tulee jatkossa huolehtia siitä, että finanssialan asiantuntijapalvelujen hankinnoissa noudatetaan yhtenäisiä ohjeita ja...

Lue lisää


26.10.2007 Aluekeskusohjelmalle tulisi asettaa selkeät tavoitteet

Aluekeskusohjelman vaikuttavuutta on vaikeaa arvioida, koska sen tavoitteet ovat liian yleisluontoisia. Aluekeskusohjelman rooli alueiden kehittämisessä näyttää...

Lue lisää


23.10.2007 Perusoikeudet ja toimiva ohjaus ovat hyvän hallinnon kulmakiviä

Valtionhallinnon vaikuttajat saivat ja antoivat palautetta Valtiontalouden tarkastusviraston järjestämässä kutsuvierastilaisuudessa 22.10.2007. Tilaisuudessa...

Lue lisää


17.10.2007 Palautetilaisuus valtionhallinnon vaikuttajille 22.10.2007

Valtiontalouden tarkastusvirasto järjestää valtionhallinnon vaikuttajille kutsuvierastilaisuuden, jossa keskustellaan tarkastusviraston tarkastusten tuloksista,...

Lue lisää


11.9.2007 Valtion tuottavuus jää helposti kansalaisille epäselväksi

Pääjohtaja Tuomas Pöysti luovutti Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen toiminnastaan eduskunnalle tänään 11.9.2007 eduskunnan puhemies Sauli...

Lue lisää


11.9.2007 Valtion tilinpäätös voitaisiin vahvistaa, joskin tilinpäätöskertomuksessa on parannettavaa

Valtion tilinpäätöskertomuksessa on puutteita valtiontaloutta ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista koskevissa tiedoissa. Huomautukset eivät...

Lue lisää


23.8.2007 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankejärjestelmä ei vastannut odotuksia

Hankerahoitusjärjestelmällä ei ole päästy haluttuihin tuloksiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon suuntaamisessa. Hankejärjestelmän avulla on kuitenkin...

Lue lisää


14.8.2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on hajanaista ja kirjavaa

Syrjäytymisen ehkäisyssä tulisi pyrkiä nykyistä toimivampaan yhteistyöhön. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden hajanaisuus on osittain seurausta...

Lue lisää


10.8.2007 Vakavaa rikollisuutta koskevan viranomaisyhteistyön vaikutusten seurantaa on tehostettava

Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten välisellä yhteistyöllä on kyetty tehostamaan toimintaa ja säästämään kustannuksissa. Vakavan rikollisuuden torjunnan...

Lue lisää


7.8.2007 Kutsu lehdistötilaisuuteen 14.8.2007 klo 10:00

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on hajanaista ja kirjavaa   On arvioitu, että pysyvästi syrjäytyneestä nuoresta aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan...

Lue lisää


4.7.2007 Avoimuus ja hallinnon hyvä eettinen taso parantavat vaikuttavuutta ja tehokkuutta

Suomen ja Euroopan unionin kokemukset osoittavat, että mahdollisimman suuri avoimuus ja julkisuusperiaate sekä eettisesti korkea taso edistävät hallinnon...

Lue lisää


24.4.2007 Reviisori antaa tarkastukselle kasvot

Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkaissut ensimmäisen numeron uutta lehteään Reviisoria. Reviisori on valtion taloudenhoitoa kriittisesti ja eri...

Lue lisää


30.3.2007 Virkamatkustamisen ohjauksella saavutettaisiin merkittäviä säästöjä

Valtion virkamatkojen ohjaus puuttuu tilivirasto- ja konsernitasolla. Selkeä matkustamisen ja matkanhallintaprosessin sähköistäminen johtaisivat kustannusten...

Lue lisää


13.2.2007 Naturan joustavuus säästää valtion varoja

Natura on suomalaiseen suojeluperinteeseen verrattuna toteuttamistavoiltaan joustava. Joustavuusajattelu oli uutta, eikä siitä viestitetty riittävästi...

Lue lisää


6.2.2007 Verotuet jääneet pimentoon

Verotuista ei raportoida valtion talouden hoidossa juuri ollenkaan. Merkittävienkään verotukien vaikutuksia ei seurata. Verotukien vuotuinen määrä on yli 10...

Lue lisää


24.1.2007 Oleskeluluvan tilapäisyys ei saa estää turvapaikanhakijan kotouttamista

Kaikkien turvapaikanhakijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen kannattaa, vaikka osa heistä ei jäisikään Suomeen pysyvästi. Tilapäisellä oleskeluluvalla maassa...

Lue lisää


17.1.2007 EU:n rakennerahastoavustusten sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamistapa tulisi yhtenäistää

Vaikka Euroopan komissio on antanut lukuisia asetuksia havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisessa käytettävistä menettelytavoista, jäsenvaltioissa...

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä