Tiedotteet 2007

5.12.2007 17.34

EU:n rahoitussääntöjä on yksinkertaistettava ja julkisen talouden riskienhallintaa vahvistettava

EU:n ylimpien tarkastusviranomaisten yhteiskomitean kokouksessa puhuttiin jäsenvaltioiden julkisen talouden riskejä koskevan tiedon vahvistamisesta ja...

EU:n ylimpien tarkastusviranomaisten yhteiskomitean kokouksessa puhuttiin jäsenvaltioiden julkisen talouden riskejä koskevan tiedon vahvistamisesta ja tuomisesta parlamentaariseen ja julkiseen keskusteluun.

Valtiontalouden tarkastusvirasto isännöi 3.-4.12.2007 Helsingissä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yhteistoimintakomitean kokousta. Kokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin EU:n varojen hallinnan riskejä ja siedettävän riskitason määrittelyä. Puheenvuoroja käyttivät muun muassa Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Herbert Bösch, Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Matti Ahde.

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö huomautti, että arvopaperistaminen ja julkisen ja sektorin yhteisrahoitushankkeet voivat olla väline kätkeä velkaa ja vastuita sekä siirtää menoja tuonnemmaksi. Kansallisilla parlamenteilla ja julkisessa keskustelussa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot talouden tilasta, julkisesta velasta ja sen riskeistä. Tarkastusviranomaisilla on tärkeä rooli tämän tiedon tuottamisessa ja välittämisessä.

Keskusteluissa käsiteltiin Euroopan talous- ja rahaliiton keskeisten sääntöjen ja Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen valvontaa sekä sitä, miten tarkastusviranomaiset voisivat tuottaa parempaa tietoa julkisen talouden tilasta ja pitkän tähtäimen riskeistä. Talous- ja rahaliitossa jäsenvaltioiden taloudellinen vakaus on sidoksissa toisiinsa. Vapaamatkustajaongelman välttämiseksi ja julkista taloutta koskevan keskustelun turvaamiseksi on vahvistettava talouspolitiikan tuloksellisuuden ja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen kansallista seurantaa. Kokouksessa hahmoteltiin tätä koskevan yhteistyön muotoja.

Ylimpien tarkastusviranomaisten mielestä EU:n rahoitusta koskevia sääntöjä ja prosesseja tulisi yksinkertaistaa, jotta EU-rahoitteisten toimintaohjelmien tuloksellisuutta voitaisiin parantaa ja virheiden riskiä vähentää. Toimintaohjelmien vaikuttavuuden tarkastusta tulee lisätä ja EU:n kilpailukyvyn, talouskasvun ja innovatiivisuuden kehittämiseen tähtäävän Lissabonin strategian toimeenpanon onnistumista arvioida. Kansallisten tarkastusviranomaisten ja Euroopan parlamentin sekä jäsenvaltioiden parlamenttien välistä vuoropuhelua tulisi tehostaa. Näin voidaan vahvistaa vastuullisuutta ja parantaa kansalaisten luottamusta EU:n varojen hoitoon.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Tuomas Pöysti, p. (09) 432 5700

Johtaja Esa Tammelin, p. (09) 432 5705


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä