Tiedotteet 2008

18.12.2008 Sähköhuollon häiriöihin varautumista ja valmiussuunnittelua on vietävä velvoittavampaan suuntaan

Suomen, Tanskan ja Norjan tarkastusvirastot ovat arvioineet rinnakkaistarkastuksessaan Pohjoismaiden välistä sähköhuollon valmiusyhteistyötä kantaverkon...

Lue lisää


10.11.2008 Valtiontalouden tarkastusviraston IT-foorumi 6.11.2008

Valtiontalouden tarkastusviraston 6.11.2008 järjestämässä ensimmäisessä IT-foorumissa käsiteltiin muun muassa julkisen hallinnon IT-toiminnan kehittämistä ja...

Lue lisää


4.11.2008 Reviisori kertoo julkisorganisaatioiden muutoksista

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin numero 2/2008 ilmestyi 4.11.2008.  Reviisori käsittelee tuoreessa numerossaan muun...

Lue lisää


14.10.2008 Julkisen työnvälityksen kehittämiseen hyvät mahdollisuudet työ- ja elinkeinoministeriössä

Tarkastusvirasto uskoo, että työhallinto kykenee uuden työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa vastaamaan työmarkkinatilanteen muutoksiin aiempaa paremmin...

Lue lisää


1.10.2008 Valtionhallinnon palautepäivässä puhuttiin luottamuksesta – ja tuottavuusohjelmasta

Tarkastusvirasto järjesti toista kertaa valtionhallinnon ylimmälle virkamiesjohdolle palautepäivän syyskuun lopussa. Viime vuonna aloitetun...

Lue lisää


17.9.2008 Maatalouden ravinnepäästöjä voitaisiin vähentää merkittävästi tukia uudelleen kohdentamalla

Maatalouden ympäristökuormitusta ei ole saatu vähennettyä Suomen EU-jäsenyyden aikana. Ympäristötuen vaikutus ravinnepäästöjen määriin on ollut melko olematon....

Lue lisää


11.9.2008 Lainvalmistelussa tulee ottaa huomioon säädösten vaikutukset yhteiskuntaan ja kansalaisiin

Pääjohtaja Tuomas Pöysti luovutti Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen eduskunnalle toiminnastaan tänään puhemies Sauli Niinistölle. Kertomuksen mukaan...

Lue lisää


9.9.2008 Alueellisten kehittämisohjelmien vaikutukset jääneet usein vähäisiksi

Suomen aluekehityksen pirstaleisuus ja monimuotoisuus edellyttävät monipuolista kehittämis- ja arviointivälineistöä. Alueellisia kehittämisohjelmia tulisi...

Lue lisää


3.9.2008 Koulutustarjontaa ennakoitava järjestelmällisemmin

Koulutuksen ennakoinnissa tarvitaan jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta. Esimerkiksi tänä keväänä ammatilliseen koulutukseen haki 9 300 opiskelijaa enemmän kuin...

Lue lisää


28.8.2008 Kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavat tavoitteet toteutuvat vain osittain

Valtioneuvoston kehityspoliittisen ohjelman tavoitteet näkyvät käytännön kehitysyhteistyössä huonosti ja ohjelman läpileikkaavien teemojen painoarvo on jopa...

Lue lisää


26.8.2008 VTT:n on huolehdittava aineettoman omaisuuden kaupallistamisesta

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) ei ole onnistunut valtion varoin rahoitetun aineettoman omaisuuden kaupallistamisessa. Se on kuitenkin viime vuosina...

Lue lisää


25.8.2008 Pohjoismaiden tulisi vahvistaa yhteistyötään sähköhuollon valmiussuunnittelussa

Rovaniemellä järjestetään 25.–26.8.2008 pohjoismaisten tarkastusvirastojen pääjohtajien kokous. Kokouksen aiheita ovat muun muassa Pohjoismaiden sähköhuollon...

Lue lisää


20.8.2008 Hallinto-oikeuksien työtapoja on yhtenäistettävä

Yhtenäistämällä hallinto-oikeuksien työtapoja ja menettelyitä voitaisiin vähentää kansalaisten tasavertaiseen kohteluun ja oikeusturvaan liittyviä...

Lue lisää


15.8.2008 Maksuvalmiuden tarpeiden tulisi ohjata valtion kassanhallintaa

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan kassanhallintaa voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisemmin. Kassavarojen tasoa voitaisiin alentaa sisällyttämällä...

Lue lisää


2.7.2008 Suomen rakennerahasto-ohjelmien seuranta ja raportointi vastaa EU-säädöksiä

Suomi osallistui 15 EU:n jäsenvaltion yhteistarkastukseen, jossa selvitettiin EU:n tukemien rakennerahasto-ohjelmien tuloksellisuutta ja arviointien...

Lue lisää


26.6.2008 Hoitotakuu ei ole taannut kansalaisille yhdenvertaista kohtelua

Hoitotakuulle asetetuista tavoitteista vain osa on toteutunut. Kustannussäästöjä ei ole saavutettu ja hoitoketjun alkupäässä hoitoon pääsy ei ole nopeutunut....

Lue lisää


18.6.2008 Tarkastusvirasto on tarkastanut Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa

Huoltovarmuuskeskuksen tulosohjauksessa olisi huomioitava valtioneuvoston asettamat huoltovarmuustavoitteet nykyistä paremmin. Kriittisten toimintojen rahoitus...

Lue lisää


5.6.2008 Väärinkäytöksiä ei aina ilmoiteta tarkastusvirastolle

Ministeriöiden, virastojen ja laitosten tulisi ilmoittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle niissä tapahtuneista taloudellisista väärinkäytöksistä tai...

Lue lisää


29.5.2008 Metsähallitus on toimiva kokonaisuus

Metsähallitus on toimiva ja tarkoituksenmukaisesti ohjattu kokonaisuus, jossa luontopalvelujen toimiala toimii tuloksellisesti. Ohjauksen yksityiskohdissa ja...

Lue lisää


27.5.2008 Eduskunta ei saa riittävästi tietoa määrärahojen vaikuttavuudesta

Valtion tilinpäätöskertomus ei kaikilta osin anna oikeita ja riittäviä tietoja siitä, kuinka hyvin valtion yhteiskuntapoliittiset tavoitteet on saavutettu....

Lue lisää


12.5.2008 Julkisia varoja on käytetty tehottomasti sähköisen tunnistuksen kehittämisessä

Julkishallinnossa on kehitetty sähköisiä tunnistuspalveluita voimakkaasti, mutta päädytty useisiin päällekkäisiin ja taloudellisesti epäedullisiin...

Lue lisää


2.5.2008 Reviisori esittelee tilintarkastusta

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin numero 1/2008 ilmestyi 30.4.2008.  Reviisori käsittelee tuoreessa numerossaan muun...

Lue lisää


4.4.2008 Terveyden edistämisen määrärahan käyttötarkoitukset on harkittava uudestaan

Terveyden edistämisen määrärahaa on suunnattu osittain valtionhallinnon pysyviin toimintoihin. Hankehallinnon ja hyvän taloudenhoidon kannalta ei ole...

Lue lisää


29.2.2008 Tietoyhteiskuntahankkeiden tulokset jäivät vaatimattomiksi

Tietoyhteiskuntaohjelman alueelliset vaikutukset ovat olleet vähäisiä merkittävistä taloudellisista panostuksista huolimatta. Avustuksia on myönnetty...

Lue lisää


22.2.2008 Radanpidon rahoituksen pitäisi olla pitkäjänteisempää

Rataverkon kunnossapitoon vaikuttavat ratkaisut tulisi saattaa nykyistä selkeämmässä muodossa eduskunnan päätettäväksi. Pitkäjänteisemmällä ja...

Lue lisää


15.2.2008 Arvioinnit eivät tue eduskunnan ja hallituksen tutkimus- ja kehittämispoliittista päätöksentekoa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys on suuri. T&k-toiminnan arvioinneilla ei nykyisellään pystytä...

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä