Tiedotteet 2009

12.5.2009 0.01

Alueellisten ympäristökeskusten tavoiteohjelmatyö on ollut tuloksellista

Alueelliset ympäristökeskukset ovat toteuttaneet hyvin aluekehitys- ja ympäristöpolitiikkaa Euroopan aluekehitysrahaston tavoite 2 -ohjelmatyössä. Keskusten omien hankkeiden rahoittamiselle tulisi kuitenkin laatia pelisäännöt ja hanketoiminnan ideointiin kytkeä yritykset ja kansalaisjärjestöt seuraavalla ohjelmakaudella.

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan alueellisten ympäristökeskusten roolia ja toiminnan tuloksia Euroopan aluekehitysrahaston tavoite 2 -ohjelman toteuttajina. Tarkastuksessa arvioitiin, miten ympäristökeskukset ovat hankerahoitustuellaan toteuttaneet alue- ja ympäristöpolitiikkaa sekä kuinka vaikuttavaa ja tehokasta toiminta on ollut.

Aluekehityspolitiikan toteuttamista arvioitiin vertaamalla tavoite 2 -ohjelmasta tuettuja hanketyyppejä ja niiden määrää aluesuunnittelujärjestelmän tuottamien eritasoisten strategioiden ja suunnitelmien tavoitteisiin ja painotuksiin ajallisesti. Tarkastusviraston mukaan alueelliset ympäristökeskukset ovat toteuttaneet aluekehityspolitiikkaa ohjelmatyössään hyvin.

Ympäristöpolitiikan toteuttamista arvioitiin vertaamalla keskuksen tavoite 2 -ohjelmasta tuettuja hanketyyppejä ja niiden määrää ympäristöpoliittisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin sekä ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavien suunnitteluasiakirjojen tavoitteisiin ja painotuksiin. Kokonaisuutena arvioiden ympäristökeskukset ovat toteuttaneet myös ympäristöpolitiikkaa hyvin.

Ympäristökeskusten tukemat hankkeet ovat olleet lähinnä rakentamis- ja infrahankkeita, joiden rahoitustuki on kohdentunut suurelta osin kunnille ja kuntien yrityksille. Tarkastusvirasto katsoo, että uudella ohjelmakaudella hanketoimintaan tulisi pyrkiä entistä aktiivisemmin myös yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Hankerahoitusta tulisi suunnata entistä innovatiivisempiin ympäristönsuojelun kehittämistoimiin.

Ympäristökeskusten omien hankkeiden rahoitus on ollut perusteltua eikä hyviä hankkeita ole näiden takia jäänyt tukematta. Tarkastusvirasto katsoo kuitenkin, että omien hankkeiden tukemiselle tulisi jatkossa laatia ympäristökeskuksia koskevat pelisäännöt, esimerkiksi rahoituksen enimmäismäärä.

Tarkastusviraston mukaan ympäristökeskukset ovat arvioineet pääasiassa hankkeiden tuotoksia hankkeiden tavoitteiden saavuttamisen jäädessä vähemmälle huomiolle. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että jatkossa tuettujen hankkeiden ympäristötavoitteiden saavuttamiseen kiinnitetään enemmän huomiota ja näiden tavoitteiden saavuttaminen dokumentoidaan keskitetysti.

Lisäksi tarkastusvirasto katsoo, että ympäristöministeriön tulisi tukea ja käynnistää sellaista taloudellista tutkimustoimintaa, jonka perusteella voitaisiin nykyistä paremmin tehdä erilaisten ympäristöhankkeiden valtion- ja yhteiskuntataloudellisen edullisuuden arviointia päätöksenteon perustaksi.

Lisätietoja:

Johtava tuloksellisuustarkastaja Markku Turtiainen, puh. (09) 432 5784
Ylijohtaja Jarmo Soukainen, puh. (09) 432 5800

Tarkastuskertomus 183/2009: Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä