Tiedotteet 2009

24.6.2009 0.01

Informaatio-ohjaus ei takaa perusopetuksen yhdenvertaisuutta

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan perusopetuksen ohjauksessa käytetään turhan usein informaatio-ohjausta välineenä silloin, kun tarvetta olisi säädösohjaukselle. Informaatio-ohjaus ei velvoita perusopetuksen järjestäjää muuttamaan toimintaansa, jolloin yhdenmukainen palvelutarjonta koko maassa ei toteude.

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksessa selvitettiin perusopetukseen kohdistuvan valtion ohjauksen ja rahoituksen kokonaisuutta. Rahoitusohjauksen lisäksi käsiteltiin perusopetuksen säädös- ja normiohjausta, sisältöohjausta sekä informaatio-ohjausta. Tarkastuksen pääkysymys kohdistui ohjausjärjestelmien selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Tarkastushavaintojen mukaan perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Peruskoulun historian aikana kaikkia ohjausvälineitä on uudistettu, mutta toimenpiteet ovat kohdistuneet yksittäisiin ohjausvälineisiin. Siten ohjauksen kokonaisuutta ei voida pitää läpinäkyvänä. Asetettuihin tavoitteisiin pyrittäessä ei ole aina valittu tehokkainta ja tarkoitukseen soveltuvinta ohjausvälinettä.

Koska perusopetus on kaikkien Suomessa vakinaisesti asuvien 6–15-vuotiaiden subjektiivinen oikeus, tulisi ohjausjärjestelmän kaikilta osin tukea johdonmukaisesti tämän oikeuden yhdenvertaista toteutumista. Ohjausta harjoittavat tahot ovat kuitenkin joillakin toimillaan hämärtäneet ja sekoittaneet eri ohjausvälineiden statuksia. Viimeisin esimerkki tästä on 16 miljoonan euron osoittaminen opetusryhmien pienentämiseen kaikkien perusopetuksen järjestäjien laskennallista yksikköhintaa korottamalla, vaikka lainsäädäntö ei mahdollistakaan valtionosuusrahoituksen kohdentamista tiettyyn tarkoitukseen koulutuksen järjestäjää sitovalla tavalla.

Tarkastuksessa havaittiin, että informaatio-ohjausta on käytetty tilanteissa, joissa sen vaikuttavuuden edellytykset tiedetään etukäteen heikoiksi. Tarkastusvirasto katsoo, että esimerkiksi erilaisten laatusuositusten kaltaisessa ohjauksessa julkisuuteen halutaan välittää viesti siitä, että ongelma on tiedostettu ja valtio-ohjaaja reagoinut siihen. Perusopetuksen järjestäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta muuttaa toimintaansa pelkän informaatio-ohjauksen perusteella. Perusopetuspalvelun minimitason tulisi perustua yksiselitteisesti säädöksiin ja muihin normeihin.

Lisätietoja:
Johtava tuloksellisuustarkastaja Teemu Kalijärvi, puh. (09) 432 5789
Tuloksellisuustarkastusjohtaja Jarmo Soukainen, puh. (09) 432 5800
Ylijohtaja Vesa Jatkola, puh. (09) 432 5704

Tarkastukertomus 192/2009: Perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä