rss

28.1.2015 Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset toimitettiin määräajassa

Kaikki vuoden 2014 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet valtiontalouden tarkas-tusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen määräajassa.

Lue lisää

16.12.2014 Hallituksen finanssipolitiikan tavoitteet jäävät saavuttamatta

Hallituksen keskeisenä tavoitteena vaalikaudella 2011–2014 on ollut julkisen talouden vakauttaminen. Tarkastusviraston arvion mukaan hallitus ei ole tässä tavoitteessaan onnistunut. Toimenpiteet kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi eivät ole olleet riittäviä.

Lue lisää

9.12.2014 Verojärjestelmää on syytä yksinkertaistaa

Verojärjestelmän kokonaisuuteen tulee kiinnittää päätöksenteossa enemmän huomiota. Veromuutosten vaikutusten arviointia on kehitettävä.

Lue lisää

28.11.2014 Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen ei onnistunut toimintaohjelmalla

Vaikka yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelman kustannushyödyt jäivät pieniksi, oli ohjelmasta se hyöty, että lainvalmistelussa alettiin kiinnittää huomiota hallinnolliseen taakkaan.

Lue lisää

25.11.2014 Yhteisöveromuutoksen taloudellisia vaikutuksia ei tuotu riittävästi esiin

Hallituksen alkuperäinen oletus yhteisöverouudistuksen talouskasvua piristävästä vaikutuksesta oli perusteltu. Eduskunta ei kuitenkaan saanut hallituksen esityksestä kaikin osin oikeita ja riittäviä tietoja uudistuksen taloudellisista vaikutuksista.

Lue lisää

20.11.2014 Valtionhallinnon strategiatyö on jäänyt irralleen taloudellisesta suunnittelusta

Valtionhallinnossa laaditaan strategioita, joiden yhteys taloudelliseen suunnitteluun ja resurssiohjaukseen on jäänyt heikoksi. Usein strategiat ovat myös tavoitteiltaan päällekkäisiä.

Lue lisää

6.11.2014 Väylänpitovarojen nykyinen budjetointitapa ei riittävästi tue priorisointia

Nykyinen budjetointitapa vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista väylänpitorahoituksesta. Toimenpiteitä on pystyttävä asettamaan tärkeysjärjestykseen ja mukauttamaan käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Lue lisää

5.11.2014 Tuomas Pöystistä Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF:in valvontakomitean puheenjohtaja

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti on 4.11.2014 valittu Euroopan komissiossa toimivan Euroopan petostentorjuntaviraston OLAF:in valvontakomitean puheenjohtajaksi.

Lue lisää

1.11.2014 VTV:n fipo-tarkastus ja valvonta eriytyvät

Finanssipolitiikan tarkastus- ja valvontatehtävät sijoittuvat uudelleen tarkastusviraston organisaatiossa 1.11.2014 alkaen. Finanssipolitiikan valvonta toimii jatkossa suoraan pääjohtajan alaisena toimintona ja finanssipolitiikan tarkastus siirrettiin tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikköön.

Lue lisää

21.10.2014 Perustoimeentulon myöntämisessä kuntakohtaisia eroja

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi täsmentää perustoimeentulotuen myöntämisen linjauksia. Tällä hetkellä kuntien käytännöissä on eroja, jotka voivat heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä