rss

9.10.2015 Pienhiukkasten terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei huomioida riittävästi

Ulkoilman pienhiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ympäristöaltiste. Silti niiden terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei oteta juurikaan huomioon strategioiden valmistelussa.

Lue lisää

30.9.2015 Valtion strategisia intressejä on arvioitava jatkuvasti

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden tulisi arvioida, ovatko kaikki nykyiset strategisen intressin yhtiöt listalla perustellusti vai voitaisiinko tavoitteita toteuttaa myös muulla tavoin.

Lue lisää

28.9.2015 VTV-foorumi: Ei vain päätöksiä, vaan muutoksia

Valtionhallinnon ylin johto kohtasi tarkastusviraston vuosittaisessa VTV-foorumissa, jonka teemoina olivat tänä vuonna digitalisaatio ja kilpailukyky sekä yhteiskunnallinen integraatio.

Lue lisää

25.9.2015 Valtion hyvää budjetointikäytäntöä tulee edelleen kehittää

Valtion talousarvion laadinnassa on olennaisilta osin noudatettu säädöksiä ja määräyksiä. Säädökset mahdollistavat kuitenkin erilaisia budjetointiratkaisuja. Selkeä ja yhtenäinen budjetointi tukee tuottavuutta.

Lue lisää

22.9.2015 Harmaan talouden torjunta edellyttää saumatonta yhteistyötä

Harmaan talouden torjuntatyön tilasta ei ole viranomaisten yhteistä näkemystä. Harmaan talouden torjuntaa voitaisiin tehostaa järjestämällä toiminto valtioneuvostotasoisena sekä laatimalla ohjelmakaudet ylittävä yhteinen strategia.

Lue lisää

17.9.2015 Hallinnossa tarvitaan rohkeaa toimintatapojen uudistamista

Luottamus Suomen talouteen riippuu julkisen hallinnon kyvystä toimeenpanna rakenteellisia uudistuksia ja tarttua digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Rakenneuudistusten toimeenpano edellyttää päättäjiltä selkeitä valintoja ja valmiutta uudistaa toimintatapoja.

Lue lisää

8.9.2015 Julkisen talouden ohjauksessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Suomi on noudattanut vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää osaa vuonna 2014, vaikka rakenteellisessa jäämässä onkin merkittävä poikkeama. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan Suomen osalta ei ole vielä aiheellista käynnistää liiallisen alijäämän menettelyä.

Lue lisää

4.9.2015 Rakennepoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotukset eivät perustuneet riittävään tietoon

Rakennepoliittisten päätösten tulee perustua mahdollisimman hyvään tietoon kestävyysvajevaikutuksista, toimenpiteiden muista vaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tietoperusta oli näiltä osin vaillinainen.

Lue lisää

27.8.2015 Pääjohtaja Tuomas Pöysti siirtyy uusiin tehtäviin

Tuomas Pöysti jättää 1.10.2015 tehtävänsä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana ja siirtyy valtioneuvostoon alivaltiosihteerin tehtävään. Hänen vastuualueellaan on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja mahdollisen aluehallintouudistuksen toteutus.

Lue lisää

18.8.2015 Perusopetus ei turvaa maahanmuuttajaoppilaille samanlaisia mahdollisuuksia kuin kantaväestölle

Erot maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantaväestön oppimistuloksissa ovat 15-vuotiailla suurempia Suomessa kuin muualla Euroopassa. Erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajien oppimiseen on kiinnitettävä huomiota.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä