Viimeisimmät tiedotteet

20.11.2014 Valtionhallinnon strategiatyö on jäänyt irralleen taloudellisesta suunnittelusta

Valtionhallinnossa laaditaan strategioita, joiden yhteys taloudelliseen suunnitteluun ja resurssiohjaukseen on jäänyt heikoksi. Usein strategiat ovat myös tavoitteiltaan päällekkäisiä.

Lue lisää

6.11.2014 Väylänpitovarojen nykyinen budjetointitapa ei riittävästi tue priorisointia

Nykyinen budjetointitapa vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista väylänpitorahoituksesta. Toimenpiteitä on pystyttävä asettamaan tärkeysjärjestykseen ja mukauttamaan käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Lue lisää

5.11.2014 Tuomas Pöystistä Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF:in valvontakomitean puheenjohtaja

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti on 4.11.2014 valittu Euroopan komissiossa toimivan Euroopan petostentorjuntaviraston OLAF:in valvontakomitean puheenjohtajaksi.

Lue lisää


Viimeisimmät puheet ja esitykset

25.9.2014 Pääjohtaja kouluttajana VALTIO-JOVAssa: Politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi eduskunnan ja ohjauksen näkökulmasta

Pääjohtaja Tuomas Pöysti (OTT) alusti ilmiölähtöisestä politiikka-analyysistä ministeriöiden johtavien asiantuntijoiden koulutuksessa.

Lue lisääViimeisin Reviisori

18.11.2014 Reviisori 2/2014

Reviisorin 2/2014 teemana on tulevaisuus ja innovaatiot. Tarkastusta ei yleensä mielletä innovatiiviseksi toiminnaksi, mutta Reviisorin jutussa kerrotaan, kuinka eurooppalaiset tarkastusvirastot innovoivat.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä