Viimeisimmät tiedotteet

28.1.2015 Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset toimitettiin määräajassa

Kaikki vuoden 2014 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet valtiontalouden tarkas-tusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen määräajassa.

Lue lisää

16.12.2014 Hallituksen finanssipolitiikan tavoitteet jäävät saavuttamatta

Hallituksen keskeisenä tavoitteena vaalikaudella 2011–2014 on ollut julkisen talouden vakauttaminen. Tarkastusviraston arvion mukaan hallitus ei ole tässä tavoitteessaan onnistunut. Toimenpiteet kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi eivät ole olleet riittäviä.

Lue lisää

9.12.2014 Verojärjestelmää on syytä yksinkertaistaa

Verojärjestelmän kokonaisuuteen tulee kiinnittää päätöksenteossa enemmän huomiota. Veromuutosten vaikutusten arviointia on kehitettävä.

Lue lisää


Viimeisimmät puheet ja esitykset

1.10.2013 Johdon VTV-foorumi 2013: Aikamme haaste on kokonaisuuksien hahmottaminen

VTV järjesti vuosittaisen palautetilaisuutensa Säätytalolla 23.9.2013. Muun muassa valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (VNK) sekä pääjohtaja Tuomas Pöysti (VTV) käyttivät tilaisuudessa puheenvuoron. Tilaisuudessa järjestettiin paneelikeskustelu, jota johti professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta. Paneeliin osallistuivat VTV:sta ylijohtaja Vesa Jatkola ja tarkastuspäällikkö Heidi Silvennoinen sekä kutsuvieraina neuvotteleva virkamies Taina Kulmala (VNK), hallinto-oikeuden professori, OTT Olli Mäenpää (Helsingin yliopisto) ja ylijohtaja Jukka Pekkarinen (VM).

Lue lisää


Viimeisimmät lausunnot

18.12.2014 Lausunto luonnoksesta valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamiseksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon valtion talousarviosta annetun asetuksen uudistamista koskevasta luonnoksesta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että valtiontalous ja valtioneuvoston alainen valtionhallinto muodostavat viime kädessä kokonaisuuden, jonka riskejä ja niiden hallintaa sekä sisäisen valvonnan menettelyitä tulisi tarkastella tämän kokonaisuuden tavoitteiden ja etujen näkökulmasta.

Lue lisää


Viimeisin Reviisori

18.11.2014 Reviisori 2/2014

Reviisorin 2/2014 teemana on tulevaisuus ja innovaatiot. Tarkastusta ei yleensä mielletä innovatiiviseksi toiminnaksi, mutta Reviisorin jutussa kerrotaan, kuinka eurooppalaiset tarkastusvirastot innovoivat.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä