Viimeisimmät puheet ja esitykset

9.1.2015 Pääjohtaja Tuomas Pöysti: ”OHRA-hankkeen ehdotukset Suomen politiikan, talouden ja hallinnon korjaussarjaa”

Ohra-työryhmä ehdottaa, että hallituksen strategiakokonaisuus uudistettaisiin kaksivaiheiseksi. Hallitusohjelma linjaisi, mutta ei määrittelisi yksityiskohtaisia, koko hallituskautta sitovia toimenpiteitä. Keinot täsmennettäisiin vasta toimintasuunnitelmassa.

Lue lisää

Pääjohtaja Tuomas Pöysti puhuu Talouden vaikutukset -seminaarissa 11.2

Pääjohtaja Tuomas Pöysti (OTT) puhuu Taloudelliset vaikutukset -seminaarissa lakihankkeiden arvioinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista torstaina 11.2.2014.

Lue lisää


Viimeisimmät lausunnot

18.12.2014 Lausunto luonnoksesta valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamiseksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon valtion talousarviosta annetun asetuksen uudistamista koskevasta luonnoksesta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että valtiontalous ja valtioneuvoston alainen valtionhallinto muodostavat viime kädessä kokonaisuuden, jonka riskejä ja niiden hallintaa sekä sisäisen valvonnan menettelyitä tulisi tarkastella tämän kokonaisuuden tavoitteiden ja etujen näkökulmasta.

Lue lisää


Viimeisin Reviisori

18.11.2014 Reviisori 2/2014

Reviisorin 2/2014 teemana on tulevaisuus ja innovaatiot. Tarkastusta ei yleensä mielletä innovatiiviseksi toiminnaksi, mutta Reviisorin jutussa kerrotaan, kuinka eurooppalaiset tarkastusvirastot innovoivat.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä