rss

24.6.2015 Maksupolitiikassa on huomioitava valtion kokonaisetu

Maksullista toimintaa harjoittavan viranomaisen näkemys ei välttämättä aina vastaa valtion kokonaisetua. Kokonaiskuvan saaminen valtion maksullisesta toiminnasta on kuitenkin vaikeaa.

Lue lisää

18.6.2015 Tarkastusvirasto kartoittanut Suomen kansantalouden ja julkisen talouden riskejä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on kartoittanut valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä Suomen kansantalouden ja julkisen talouden riskejä, joiden hallinnassa onnistuminen on suomalaiselle yhteiskunnalle ja siten myös hallitukselle erityisen tärkeää.

Lue lisää

16.6.2015 Aluehallinnon tehtäviä tulisi priorisoida vahvemmin

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten tehtävien kokoamisella ja keskittämisellä on tavoiteltu tehtävien hoidon tehostamista. Merkittäviä hyötyjä ei ole vielä syntynyt.

Lue lisää

12.6.2015 Sähköiset työvoimapalvelut eivät voi täysin korvata henkilökohtaista palvelua

Verkkopalvelut ovat edullisia tuottaa, mutta niiden hyödyistä työnvälityksessä ei ole varmuutta. Kaikkia asiakkaiden palvelutarpeita ei voida tunnistaa ilman henkilökohtaista tapaamista.

Lue lisää

2.6.2015 Julkisten tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii parempaa ohjausta

Julkisten tietojärjestelmien hankinta ja sopimusten hallinta on vaikeaa järjestelmiin kohdistuvien monien vaatimusten ja jäykkien säädösten vuoksi. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden suurin este ei ole kuitenkaan sopimustekninen, vaan puutteellinen näkemys laajemmasta kokonaisuudesta.

Lue lisää

Finanssipolitiikan valvonta
Tarkastamme nyt
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Kanteluasiat
Reviisori

Valtiontalouden tarkastusvirasto

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.


Valtiontalouden tarkastusvirasto täytti
190 vuotta 16.12.2014

VTV190 172x171px

 

16.12.1824 keisari Aleksanteri I vahvisti Pietarissa reglementin senaatin talousosaston alaisuudessa toimivasta Yleisestä revisionioikeudesta ja tämän alaisesta revisionikonttorista. Tätä pidetään valtiontalouden tarkastusviraston perustamishetkenä. Tänä vuonna tarkastusvirasto juhlii siten 190-vuotissyntymäpäiväänsä.

Lue lisää

   VTV:stä Euroopan tarkastusvirastojen järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaja

eurosai official

 

 

Suomen valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valittiin Haagissa 20.6.2014 päättyneessä kongressissa Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaksi kaudelle 2014–2017.

EUROSAI:n puheenjohtajana toimii Hollannin tilintarkastustuomioistuin Algemene Rekenkamer. Varapuheenjohtajana VTV:n tehtävänä on tukea Hollannin tilintarkastustuomioistuinta EUROSAI:n yleisessä johtamisessa, kehittämisessä ja edustamisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. EUROSAI:n varapuheenjohtajistossa on VTV:n lisäksi Turkin tilintarkastustuomioistuin.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä