rss

9.10.2015 Pienhiukkasten terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei huomioida riittävästi

Ulkoilman pienhiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ympäristöaltiste. Silti niiden terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei oteta juurikaan huomioon strategioiden valmistelussa.

Lue lisää

30.9.2015 Valtion strategisia intressejä on arvioitava jatkuvasti

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden tulisi arvioida, ovatko kaikki nykyiset strategisen intressin yhtiöt listalla perustellusti vai voitaisiinko tavoitteita toteuttaa myös muulla tavoin.

Lue lisää

28.9.2015 VTV-foorumi: Ei vain päätöksiä, vaan muutoksia

Valtionhallinnon ylin johto kohtasi tarkastusviraston vuosittaisessa VTV-foorumissa, jonka teemoina olivat tänä vuonna digitalisaatio ja kilpailukyky sekä yhteiskunnallinen integraatio.

Lue lisää

25.9.2015 Valtion hyvää budjetointikäytäntöä tulee edelleen kehittää

Valtion talousarvion laadinnassa on olennaisilta osin noudatettu säädöksiä ja määräyksiä. Säädökset mahdollistavat kuitenkin erilaisia budjetointiratkaisuja. Selkeä ja yhtenäinen budjetointi tukee tuottavuutta.

Lue lisää

22.9.2015 Harmaan talouden torjunta edellyttää saumatonta yhteistyötä

Harmaan talouden torjuntatyön tilasta ei ole viranomaisten yhteistä näkemystä. Harmaan talouden torjuntaa voitaisiin tehostaa järjestämällä toiminto valtioneuvostotasoisena sekä laatimalla ohjelmakaudet ylittävä yhteinen strategia.

Lue lisää

Finanssipolitiikan valvonta
Tarkastamme nyt
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Kanteluasiat
Reviisori

Valtiontalouden tarkastusvirasto


Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.


Tarkastusvirasto hakee uutta pääjohtajaa

Eduskunta on käynnistänyt hakuprosessin uuden pääjohtajan nimittämiseksi valtiontalouden tarkastusvirastolle. Virka on tarkoitus täyttää 1.1.2016 lukien. 

Eduskunta on myöntänyt pääjohtaja Tuomas Pöystille eron VTV:n pääjohtajan tehtävästä hänen omasta pyynnöstään. Pöysti aloittaa uudessa tehtävässään valtioneuvoston yhteisenä alivaltiosihteerinä 1.10.2015. Hän toimii uudessa tehtävässään  sosiaali- ja terveysasioiden järjestämisuudistuksesta vastaavana projektijohtajana.

Hakuilmoitus löytyy valtiolle.fi-sivustolta. Hakuaika päättyy 12.10.2015 klo 12.


Valtiontalouden tarkastusvirasto täytti
190 vuotta 16.12.2014

VTV190 172x171px

 

16.12.1824 keisari Aleksanteri I vahvisti Pietarissa reglementin senaatin talousosaston alaisuudessa toimivasta Yleisestä revisionioikeudesta ja tämän alaisesta revisionikonttorista. Tätä pidetään valtiontalouden tarkastusviraston perustamishetkenä. Tänä vuonna tarkastusvirasto juhlii siten 190-vuotissyntymäpäiväänsä.

Lue lisää

   


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä