rss

28.6.2016 Valtion pääomasijoitustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat epäselviä

Valtiosta on tullut merkittävä pääomasijoittaja, mutta sen sijoitustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat epäselviä. Tästä huolimatta valtio suunnittelee yhä jakavansa lisäpääomaa sijoitusyhtiöilleen. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisikin selvittää, ovatko lisäpääomitukset perusteltuja ja voitaisiinko pääomamarkkinoita edistää myös muilla keinoin.

Lue lisää

23.6.2016 Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksessa on keskitytty toiminnan käynnistämiseen

Hallinnon turvallisuusverkkolain mukainen toiminta alkoi pitkän hankevaiheen jälkeen tammikuussa 2015. Alkuvaiheessa toiminnan painopisteenä on ollut palvelutuotannon järjestäminen ja keskeisten käyttäjäorganisaatioiden mukaan ottaminen. Sen sijaan palvelujen kehittäminen ja seuraavien vaiheiden suunnittelu on jäänyt toiminnan käynnistämisen varjoon.

Lue lisää

21.6.2016 Finavian johto on toiminut asianmukaisesti johdannaisvastuiden selvittämiseksi

Finavia ja yhtiön hallitus ovat toimineet johdonmukaisesti yhtiön johdannaistappioiden selvittämisessä. Sen sijaan omistajaohjauksesta vastannut liikenne- ja viestintäministeriö on puuttunut yhtiön hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla.

Lue lisää


Finanssipolitiikan valvonta
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta


Valtiontalouden tarkastusvirastossa tapahtuu

19.9.2016 Johdon VTV-foorumi

Valtiontalouden tarkastusviraston perinteinen Johdon VTV-foorumi pidettiin 19.9.2016 Säätytalolla. Tilaisuuteen osallistui yli 100 valtionhallinnon johtajaa ja asiantuntijaa keskustelemaan elinkeinoelämän politiikasta.Tilaisuuden aluksi VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari esitteli 13.9.2016 eduskunnalle luovutetun VTV:n vuosikertomuksen. Kertomuksen pääteemoja tänä vuonna olivat elinkeinoelämän edistäminen, julkishallinnon asiakaspalvelun digitalisointi ja ministeriöiden välinen yhteistyö EU-asioiden valmisteluissa. Ulkopuolisen alustuspuheenvuoron pitivät Ylen toimittajat Ali Jahangiri ja Abdirahim ”Husu” Hussein aiheesta tulevaisuuden elinkeinoelämän ja valtionhallinnon vuorovaikutus ja mahdollisuudet.

Puheenvuorojen jälkeen keskityttiin työpajatyöskentelyyn. Pajojen vetäjinä toimivat Turun yliopiston professori Sirkka Heinonen (Digitalisointi ja tulevaisuus), Tieto Oyj:n innovaatiojohtaja Taneli Tikka (Yritysten investoinnit), Sitran resurssiviisas ja hiilineutraaliyhteiskunta -teema-alueen johtaja Mari Pantsar (Cleantech ja resurssiviisas yhteiskunta) sekä työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström (Innovatiiviset julkiset hankinnat).

Tilaisuuden esitykset, videot mielenkiintoisimmista keskustelunaiheista ja tviitit aihetunnistella #vtvfoorumi on koottu sivulle www.vtv.fi/ajankohtaista/johdon_vtv-foorumi.


16.9.2016 HS:n vieraskynä:
Tarkastustyhjiö uhkaa EU:n pankkivalvontaa

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä kirjoittivat 16.9.2016 Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa EU:n pankkivalvontaa uhkaavasta tarkastustyhjiöstä. Lue teksti >


Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja valvoo finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Se toimii eduskunnan yhteydessä ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöllä varmistetaan, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä