Kertomus toiminnasta eduskunnalle

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain mukaisesti tarkastusvirasto antaa vuosittain syyskuun loppuun mennessä eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan. Sen lisäksi tarkastusvirasto voi tarvittaessa antaa eduskunnalle erilliskertomuksia. Vakiintuneen käytännön mukaan annetaan vuosittain keväällä erilliskertomus valtion tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta.

Vaalirahoitusvalvontaviranomaisena tarkastusvirasto antaa eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan kahdeksan kuukauden kuluttua yleisen vaalin tuloksen vahvistamisesta. Puoluelain valvojan roolissa tarkastusvirasto raportoi eduskunnalle vuosittain.

Tarkastusvirasto pyytää tarkastuskohteilta lausunnon tarkastuskertomusluonnoksista. Tarkoituksena on sekä kuulla näkemyksiä viraston alustavista kannanotoista että varmistaa, että kertomukseen ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä. Lausunnot ja VTV:n niistä tekemä yhteenveto ovat saatavissa tarkastuskertomusten yhteydessä vuoden 2013 alusta lähtien.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä