Finanssipolitiikan tarkastus

Finanssipolitiikan valvonnasta raportoidaan yleensä tarkastusviraston eduskunnalle annettavissa kertomuksissa.

Finanssipolitiikan tarkastuksista raportoidaan finanssipolitiikan tarkastuskertomuksissa.

Ensimmäinen finanssipolitiikan tarkastuskertomus julkaistiin vuonna 2012.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä