Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2015

Statens revisionsverk har övervakat att skyldigheten att redovisa valfinansieringen och kampanjkostnaderna vid riksdagsvalet 2015 har iakttagits på det sätt som föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009).Med stöd av 10 § 3 mom. i lagen om kandidaters valfinansiering ska statens revisionsverk separat för varje val lämna en berättelse till riksdagen om de redovisningar som revisionsverket tagit emot och om verkets tillsyn över att redovisningsskyldigheten fullgörs (tillsynsberättelse över valfinansieringen).

Helsingfors den 17 december 2015


URN:NBN:vtv-b192015rd

Permanent länk: http://urn.fi/urn:nbn:vtv-b192015rd

tillbaka


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä