Delegationen

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken som medlemmar har kallats representanter för de viktigaste samarbetspartnerna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör till delegationen revisionsverkets generaldirektör samt en representant som personalen utsett ur sin krets. Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens uppgift är att upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till olika samarbetspartner, ta initiativ till utvecklande av revisionsverksamheten samt att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.


Delegationens sammansättning

Mandatperioden 1.5.2015–30.4.2017

Kanslichef (från 1.10.2015) Jari Gustafsson, arbets- och näringsministeriet
Överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral
Riksdagsledamot Eero Heinäluoma
Riksdagsledamot Antti Häkkänen
Direktör Timo Kietäväinen, Keva
Research director Mika Maliranta ETLA
Filosofie doktor Lauri Heikkilä
Riksdagsledamot Krista Mikkonen
Avdelningschef Hannu Mäkinen, Finansministeriet
Kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet
Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk
Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret
Riksdagsledamot Päivi Räsänen           
Ledande redovisningsrevisor Pasi Tervasmäki, personalrepresentant
Riksdagsledamot Tapani Tölli
Riksdagsledamot Kari Uotila

Som delegationens permanenta sakkunniga under perioden fungerar utskottsrådet vid riksdagen Nora Grönholm.

Som delegationens sekreterare fungerar en av revisionsverket utsedd tjänsteman vid revisionsverket.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä