Delegationen

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken som medlemmar har kallats representanter för de viktigaste samarbetspartnerna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör till delegationen revisionsverkets generaldirektör samt en representant som personalen utsett ur sin krets. Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens uppgift är att upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till olika samarbetspartner, ta initiativ till utvecklande av revisionsverksamheten samt att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.


Delegationens sammansättning

Mandatperioden 23.1.2013-30.4.2015

Tiina Astola, kanslichef, justitieministeriet
Tuija Brax, riksdagsledamot
Pertti Hemmilä, riksdagsledamot
Juhana Vartiainen, överdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral
Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör, Kommunförbundet
Vuokko Niiranen, professor, Kuopio universitetet
Mats Nylund, riksdagsledamot
Esko Mustonen, statsrådets biträdande controller, finansministeriet
Hannu Mäkinen, budgetchef, finansministeriet
Heli Paasio, riksdagsledamot
Leena Rauhala, riksdagsledamot
Pirkko Ruohonen-Lerner, riksdagsledamot
Asta Sihvonen-Punkka, generaldirektör, Kommunikationsverket
Tapani Tölli, riksdagsledamot
Erkki Virtanen, riksdagsledamot
Kari Välimäki, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet

Som delegationens permanenta sakkunniga under perioden fungerar utskottsrådet vid riksdagen Nora Grönholm och överdirektör Tytti Yli-Viikari.

Som delegationens sekreterare fungerar en av revisionsverket utsedd tjänsteman vid revisionsverket.

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä