Delegationen

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken som medlemmar har kallats representanter för de viktigaste samarbetspartnerna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör till delegationen revisionsverkets generaldirektör samt en representant som personalen utsett ur sin krets. Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens uppgift är att upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till olika samarbetspartner, ta initiativ till utvecklande av revisionsverksamheten samt att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.


Delegationens sammansättning

Mandatperioden 1.5.2015 – 30.4.2017

Kanslichef (1.10.2015 alkaen) Jari Gustafsson, arbets- och näringsministeriet
Överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral
Riksdagsledamot Eero Heinäluoma
Riksdagsledamot Antti Häkkänen
Direktör Timo Kietäväinen, Keva
Research director Mika Maliranta ETLA
Riksdagsledamot Lauri Heikkilä
Riksdagsledamot Krista Mikkonen
Avdelningschef Hannu Mäkinen, Finansministeriet
Kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet
Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk
Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret
Biträdande controller vid statsrådet, Pasi Ovaska, valtiovarainministeriö
Riksdagsledamot Päivi Räsänen           
Johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki, tarkastusviraston henkilökunnan edustaja
Riksdagsledamot Tapani Tölli
Riksdagsledamot Kari Uotila

Som delegationens permanenta sakkunniga under perioden fungerar utskottsrådet vid riksdagen Nora Grönholm.

Som delegationens sekreterare fungerar en av revisionsverket utsedd tjänsteman vid revisionsverket.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä