VTV:n tarkastus- ja asiantuntijatoiminta

Tarkastusvirasto toteuttaa ulkoisen tarkastuksen tehtävää tekemällä tilintarkastusta, laillisuustarkastusta ja tuloksellisuustarkastusta sekä finanssipolitiikan tarkastusta ja muuta eri tarkastusmenetelmiä yhdistävää tarkastusta. Tuloksellisuustarkastus ja tilintarkastus tekevät yhteistyönä ohjausjärjestelmätarkastuksia.

VTV:n tarkastustoiminnassa sovelletaan hyvän tarkastustavan ohjeiden perustana ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAIn kansainvälisiä ISSAI-tarkastusstandardeja, jotka tilintarkastusstandardien osalta perustuvat kansainvälisiin ISA-tilintarkastusstandardeihin. Näitä täydentävät tilin- ja tuloksellisuustarkastuksen omat ohjeet.

Tarkastustoiminnan suunnittelun lähtökohta on viraston yhteinen valtion- ja kansantalouden riskianalyysi.

Tarkastustoiminnan suuntaamisen kriteerit ovat: 
  • tarkastettavan asian taloudellinen merkitys,
  • tarkastettavaan asiaan liittyvä riski valtiontalouden kannalta,
  • uuden tiedon tuottaminen sekä
  • valtion virastojen ja laitosten taloudenhoidon oikeellisuuden ja toimivuuden, raportoitavien tietojen luotettavuuden sekä talousarvion noudattamisen varmistaminen

Lisäksi tarkastusvirastossa määritellään vuosittain toiminnan suunnittelun yhteydessä tarkastustoiminnan erityiset kohdentamisalueet.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä