VTV:n tarkastus- ja asiantuntijatoiminta

Tarkastusvirasto toteuttaa ulkoisen tarkastuksen tehtävää tekemällä tilintarkastusta, laillisuustarkastusta ja tuloksellisuustarkastusta sekä finanssipolitiikan tarkastusta ja muuta eri tarkastusmenetelmiä yhdistävää tarkastusta. Tuloksellisuustarkastus ja tilintarkastus tekevät yhteistyönä ohjausjärjestelmätarkastuksia.

VTV:n tarkastustoiminnassa sovelletaan hyvän tarkastustavan ohjeiden perustana ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAIn kansainvälisiä ISSAI-tarkastusstandardeja, jotka tilintarkastusstandardien osalta perustuvat kansainvälisiin ISA-tilintarkastusstandardeihin. Näitä täydentävät tilin- ja tuloksellisuustarkastuksen omat ohjeet.

Tarkastustoiminnan suunnittelun lähtökohta on viraston yhteinen valtion- ja kansantalouden riskianalyysi.

Tarkastustoiminnan suuntaamisen kriteerit ovat: 
  • tarkastettavan asian taloudellinen merkitys,
  • tarkastettavaan asiaan liittyvä riski valtiontalouden kannalta,
  • uuden tiedon tuottaminen sekä
  • valtion virastojen ja laitosten taloudenhoidon oikeellisuuden ja toimivuuden, raportoitavien tietojen luotettavuuden sekä talousarvion noudattamisen varmistaminen

Lisäksi tarkastusvirastossa määritellään vuosittain toiminnan suunnittelun yhteydessä tarkastustoiminnan erityiset kohdentamisalueet.


VTV toiminta
Tarkastusviraston toiminta

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä