Asiantuntijatoiminta ja kansainvälinen yhteistyö

Tarkastustyön ohella tarkastusvirasto palvelee asiantuntija- ja neuvontatehtävissä muun muassa eduskunnan valiokunnissa, valtionhallinnon työryhmissä ja kehittämishankkeissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. VTV osallistuu valtion taloudenhoitoa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallinnon kehittämiseen. Siten tuemme osaltamme hyvää valtion taloudenhoitoa. Kaikki asiantuntijatehtävät toteutetaan niin, etteivät ne vaaranna viraston objektiivisuutta ja riippumattomuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, jossa kehitetään julkisen talouden ulkoisen ja sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan menetelmiä. VTV toimii EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (European Court Of Auditors) kansallisena yhteysviranomaisena.

VTV toimii EUROSAI:n varapuheenjohtajana kaudella 2014–2017

Suomen valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valittiin Haagissa 20.6.2014 päättyneessä kongressissa Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaksi kaudelle 2014–2017.

EUROSAI:n puheenjohtajana toimii Hollannin tilintarkastustuomioistuin Algemene Rekenkamer. Varapuheenjohtajana VTV:n tehtävänä on tukea Hollannin tilintarkastustuomioistuinta EUROSAI:n yleisessä johtamisessa, kehittämisessä ja edustamisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. EUROSAI:n varapuheenjohtajistossa on VTV:n lisäksi Turkin tilintarkastustuomioistuin.

Lue lisää

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä