Finanssipolitiikan tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastus on valtion taloudenhoidon ulkoista ammattitarkastusta. Se takaa eduskunnalle perustuslain mukaan kuuluvaa valtion taloutta ja julkista taloutta koskevan näkemysvallan käyttöä. Tavoitteena on antaa hyvät edellytykset finanssipolitiikkaa koskevalle päätöksenteolle ja julkiselle keskustelulle.

Tarkastus kohdistuu finanssipolitiikan päätöksenteon tietoperustan luotettavuuteen, finanssipolitiikan hallintavälineiden toimivuuteen sekä vaikuttavuuteen. Siinä tarkastetaan, onko valtion taloudellisesta asemasta sekä julkisen talouden kestävyydestä annettu oikea ja riittävä kuva.

Finanssipolitiikan tarkastus sisältää myös veropolitiikan tietoperustan luotettavuuden ja vaikuttavuuden tarkastuksen.
Finanssipolitiikan tarkastusta toteutetaan tarkastusvirastossa tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikössä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä