Toiminnan suunnittelu

Valtiontalouden tarkastusviraston pitkän aikavälin tavoitteet, toiminnan suuntaamisen painopisteet ja strategiset linjaukset on kirjattu viraston strategiaan. Se sisältää linjaukset tarkastusten kohdentamisesta sekä tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteista ja kehittämisestä. Valtiontalouden tarkastusviraston voimassaoleva strategia kattaa vuodet 2013–2020.

Strategia täsmennetään konkreettisiksi suunnitelmiksi vuosittain laadittavissa toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tulostavoitteissa ja tarkastussuunnitelmassa. Virastosta annetun lain mukaan tarkastukset perustuvat tarkastussuunnitelmaan.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä