Tilintarkastus

Tilintarkastuksessa tarkastetaan, onko valtion talousarviota ja sen soveltamiseen liittyviä keskeisiä säännöksiä noudatettu, onko tilinpäätöksessä esitetty oikeat ja riittävät tiedot ja onko tarkastettavan kohteen sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastustoiminnalla ja siihen liittyvällä asiantuntijatoiminnalla tarkastusviraston tilintarkastuksen toimintayksikkö edistää eduskunnan budjettivallan sekä asianmukaisen sisäisen valvonnan toteutumista, hyvään taloudenhoitoon kuuluvien periaatteiden noudattamista sekä hallinnon tuloksellisuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset ja laatii niistä tilintarkastuskertomukset.  Tarkastusvirasto ei tarkasta eduskunnan tilinpitoa, eduskunnan valvonnassa toimivia Kelaa ja Suomen Pankkia eikä eduskunnan vastattavana olevia rahastoja.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä