Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa määritellyt valvontatehtävät kohdistuvat ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusvirasto varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät laeissa säädetyt ilmoitukset.

Puoluelaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat rekisteröityneet puolueet ja näiden valtionavustusta saavat piiri- ja naisjärjestöt. Vaalirahoituslaissa mainittuja ilmoitusvelvollisia ovat vaaleissa valitut ja varasijoille vahvistetut.

www.puoluerahoitus.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä