15.9.2014 Suomen tulisi sijoittaa hyvään hallintoon

Suomi tarvitsee uusia innovaatioita pysyäkseen kilpailukykyisenä. Tieteeseen ja perustutkimukseen sijoitettu julkinen rahoitus on pystyttävä kanavoimaan käytännön hyödyksi. Lainvalmistelun tietoperustaa olisi tarpeen vahvistaa.

Lue lisää

10.9.2014 Taloustaantuma kampitti nuorisotakuun

Ensimmäisen vuoden aikana nuorisotakuulle asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Työttömien nuorten määrä ja myös nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue lisää

27.6.2014 Ympäristöterveydenhuollon johtosuhteet on selvitettävä

Ympäristöterveydenhuollon ohjaus hajautuu kolmelle hallinnonalalle eikä se huomioi kuntien käytössä olevia resursseja. Organisoinnin kehittäminen tulee kytkeä tiiviisti kuntarakenteen sekä valtion keskus- ja aluehallinnon uudistuksiin.

Lue lisää

1.10.2013 Johdon VTV-foorumi 2013: Aikamme haaste on kokonaisuuksien hahmottaminen

VTV järjesti vuosittaisen palautetilaisuutensa Säätytalolla 23.9.2013. Muun muassa valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (VNK) sekä pääjohtaja Tuomas Pöysti (VTV) käyttivät tilaisuudessa puheenvuoron. Tilaisuudessa järjestettiin paneelikeskustelu, jota johti professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta. Paneeliin osallistuivat VTV:sta ylijohtaja Vesa Jatkola ja tarkastuspäällikkö Heidi Silvennoinen sekä kutsuvieraina neuvotteleva virkamies Taina Kulmala (VNK), hallinto-oikeuden professori, OTT Olli Mäenpää (Helsingin yliopisto) ja ylijohtaja Jukka Pekkarinen (VM).

Lue lisää

Julkaisut

Väylähankkeiden valtuuksien budjetointi ja valtuusseuranta

Tarkastajat: Johanna Kormu, Seppo Akselinmäki, Kaj von Hertzen, Jenni Leppälahti

Hallinnonala: liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö


Tarkastuskertomus 10/2012


takaisin

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Lausunnot
Tarkastamme nyt
Kanteluasiat


Tutustu

VTV:stä Euroopan tarkastusvirastojen järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaja

eurosai officialSuomen valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valittiin Haagissa 20.6.2014 päättyneessä kongressissa Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaksi kaudelle 2014–2017.

EUROSAI:n puheenjohtajana toimii Hollannin tilintarkastustuomioistuin Algemene Rekenkamer. Varapuheenjohtajana VTV:n tehtävänä on tukea Hollannin tilintarkastustuomioistuinta EUROSAI:n yleisessä johtamisessa, kehittämisessä ja edustamisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. EUROSAI:n varapuheenjohtajistossa on VTV:n lisäksi Turkin tilintarkastustuomioistuin.

Puheenjohtajuuskauden keskeisenä tavoitteena on modernisoida tarkastusvirastojen ja tilintarkastustuomioistuinten osaamisen ja tietojen vaihtoa sekä edistää ulkoisen tarkastuksen uudistumista. Tärkeänä teemana ovat innovaatiot julkisessa hallinnossa, taloudenhoidossa ja ulkoisessa tarkastuksessa sekä ulkoisen tarkastuksen rooli innovaatioiden edistäjänä. Toisena pääteemana on avoin hallinto, avoin data sekä niin sanottuun big dataan perustuvan analytiikan hyödyntäminen julkisen talouden ja hallinnon valvonnassa ja tarkastuksessa.

Tavoitteena on lisäksi uudistaa tarkastusvirastojen ja tilintarkastustuomioistuinten viestintää siten, että informaatiografiikka, tiedon visualisointi ja sosiaalista mediaa hyödyntävä kansalaisviestintä tukevat tilivelvollisuuden toteuttamista ja hyvää hallintoa. EUROSAI pyrkii myös kehittämään hyvän hallinnon eettisiä viitekehikoita ja niiden soveltamista.

EUROSAI on ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAI:n Euroopan maanosajärjestö, jonka jäseniä ovat Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen lisäksi valtiontalouden tarkastusvirastot tai tilintarkastustuomioistuimet 49 Euroopan maasta. EUROSAI:n tehtävänä on edistää kansainvälisten tarkastusstandardien (ISSAI-standardit) soveltamista sekä kansainvälisen julkisen talouden hyvää hallintaa koskevien standardien ja suositusten toteuttamista. EUROSAI tukee kansainvälisellä yhteistyöllä ulkoisen tarkastuksen ja sen osaamisen ja menetelmien kehittämistä sekä tilivelvollisuuden ja muiden hyvän hallinnon ja hyvän hallinnan periaatteiden toteuttamista jäsenvaltioissaan.

”EUROSAI:n varapuheenjohtajuus on tunnustus suomalaiselle taloudenhoidon ja sen valvonnan osaamiselle”, sanoo valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. ”Osallistuminen EUROSAI:n puheenjohtajistoon antaa meille mahdollisuuden viedä suomalaista hyvän hallinnon osaamista ja vaikuttaa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Samalla se antaa oivallisen mahdollisuuden oppia muiden maiden kokemuksista ja kehittämistyöstä. EUROSAI:n kehittämisohjelman aiheet tukevat hyvin Suomen kansallisten kehittämishaasteiden ratkaisemista.” 

Lisätietoja:
pääjohtaja Tuomas Pöysti, p. 09 432 5700
ylijohtaja Esa Tammelin, p. 432 5705

>Eurosain verkkosivut

>Eurosain 2014 kongressin uutiset


Valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoitetaan jatkossa pienellä alkukirjaimella

Ylimmät valtiolliset elimet kirjoitetaan säännönmukaisesti pienellä alkukirjaimella. Tätä kirjoitusmuotoa sovelletaan myös valtiontalouden tarkastusvirastoon. Samoin lainsäädännössä valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoitetaan pienellä kirjaimella.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on eduskunnan yhteydessä toimiva itsenäinen virasto. Viraston asema ja tehtävä perustuu perustuslain 90§:ään sekä lakiin valtiontalouden tarkastusvirastosta. Tarkastusviraston toimivaltuuksista säädetään laissa valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995). Tarkastusviraston tehtävistä vaali- ja puoluerahoitusvalvonnassa on säädetty vaalirahoituslaissa (273/2009) ja puoluelaissa (10/1969). Finanssipolitiikan ulkoisen valvonnan tehtävästä säädetään talous- ja rahaliiton vakaussopimuksen voimaansaattamista sekä julkisen talouden kehyksiä koskevassa laissa (869/2012).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä