rss

3.2.2016 Kansallisilla tarkastusvirastoilla ei ole yhtenäisiä oikeuksia tarkastaa pankkivalvontaa

Osa Euroopan maiden ylimmistä tarkastuselimistä on menettänyt valtuutensa pankkivalvonnan tarkastamiseen yhteisen pankkivalvontamekanismin käyttöönoton myötä. Toisaalta merkittävällä määrällä ylimpiä tarkastuselimiä on ollut vain osittaiset valtuudet tai ei ollenkaan valtuuksia tarkastaa kansallisia finanssivalvontaviranomaisia. Suomessa valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole oikeutta tarkastaa Finanssivalvonnan toimintaa.

Lue lisää

28.1.2016 Maahantulon viranomaistoiminnan tuloksellisuutta voidaan lisätä monin keinoin

Oleskelulupa-, turvapaikka- ja viisumihakemusten käsittelyä on uudistettu viime vuosina. Toimintaa ja päätöksentekoa voidaan edelleen tehostaa esimerkiksi uudistamalla tehtäväjakoa sekä hyödyntämällä tehokkaammin tietoa ja tietojärjestelmiä.

Lue lisää

19.1.2016 Johdon sitoutuminen EU-asioihin vaihtelee ministeriöissä

Ministeriöiden virkamiesjohdon vahva sitoutuminen EU-asioiden valmisteluun ja vaikuttamiseen on välttämätöntä, jotta Suomen vaikutusmahdollisuudet unionissa paranevat. Hallituksen EU-toiminnan tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja kohdennettuja. Poikkihallinnollisten EU-asioiden ja asiakokonaisuuksien valmistelua on vahvistettava.

Lue lisää

13.1.2016 Työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee kehittää

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjakoa ja tehtävärakennetta kehittämällä voitaisiin tehostaa palveluita ja osaltaan varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyttä väestön ikääntyessä. Tässä työssä ollaan kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Rakennepoliittisessa ohjelmassa määritettyjen säästötavoitteiden saavuttaminen ei vaikuta realistiselta.

Lue lisää

30.12.2015 VTV:n laillisuustarkastuksessa selvitetään korjaavien toimien riittävyyttä Finaviassa

Tarkastusvirasto on päättänyt käynnistää Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen. Tarkastuksessa selvitetään niiden korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja asianmukaisuutta, joihin VTV:n vuonna 2013 annetun tuloksellisuustarkastuksen perusteella on ryhdytty. Johdannaisten käyttö Finaviassa todettiin vuoden 2013 tarkastuksessa osin epätarkoituksenmukaiseksi ja ohjeiden vastaiseksi.

Lue lisää

Finanssipolitiikan valvonta
Tarkastamme nyt
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Kanteluasiat
Reviisori

Valtiontalouden tarkastusvirasto


Tarkastamme valtion taloudenhoitoa ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Toimimme eduskunnan yhteydessä  ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöllä varmistamme, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla. 


 


Tytti Yli-Viikari valittiin valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi 

tytti_yli-viikari

 

Eduskunta valitsi 24.11.2015 täysistunnossaan VTV:n pääjohtajaksi tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti Tytti Yli-Viikarin, M.P.A. Yli-Viikari on aiemmin työskennellyt tarkastusvirastossa ylijohtajana.

Eduskunnan täysistunto äänesti VTV:n pääjohtajaksi kaudelle 2016–2021
Tytti Yli-Viikarin, joka sai kaikki annetut 157 ääntä. Yli-Viikari aloitti toimikautensa 1.1.2016.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä