rss

6.10.2016 Verotuksen automatisointi edellyttää verolainsäädännön yksinkertaistamista ja verotusprosessien kehittämistä

Verotuksen toimittamisessa on asteittain siirrytty kattavasta tutkinnasta valikoitujen tapausten tutkimiseen. Verotuksen automatisoinnin edellytyksenä on, että tutkintatavan muutos otetaan huomioon verotusmenettelysäännöksissä. Lisäksi verolainsäädäntöä on yksinkertaistettava niin, että veroilmoitusten tutkiminen automaatioprosessissa täyttää sille asetetut tehokkuus- ja yhdenmukaisuustavoitteet. Kun verotusprosessien automatisointiin kiinnitetään huomiota, tutkimiskynnystä voidaan alentaa ja tutkintaa kohdistaa tulkinnanvaraisiin ja olennaisiin tapauksiin.

Lue lisää


Finanssipolitiikan valvonta
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta


Valtiontalouden tarkastusvirastossa tapahtuu

17.10.2016 Suomen pienellä hiilijalanjäljellä voisi olla suuri kädenjälki

Johdon VTV-foorumin työpajatyöskentelyssä 19.9.2016 keskityttiin digitalisointiin, yritysten investointeihin, resurssiviisaaseen yhteiskuntaan sekä innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Cleantech ja resurssiviisas yhteiskunta -työpajan fasilitaattorina toimi Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-alueen johtaja Mari Pantsar.

Työpajatyöskentely tuotti seuraavat pääviestit:

  • Ilmastonmuutos on kokonaisvaltainen uhka maailmalle. Eri maiden täytyy löytää ratkaisuja yksin ja yhdessä.

  • Suomen valtiolla ja hallituksilla on pitkään ollut kunnianhimoisia tavoitteita, jotta Suomi nousisi cleantechin suurvallaksi. Näihin tavoitteisiin ei kuitenkaan vielä ole päästy.

  • Cleantech-investointeja ei ole tehty niin paljon kuin on odotettu, mutta ala on kuitenkin kasvanut heikosta taloustilanteesta huolimatta.

  • Cleantechin edistäminen on Suomessa kaikkien vastuulla: kansalaisten, suurten ja pienten yritysten, tutkimuslaitosten, valtion ja päättäjien. Tarvitaan yhteistä tekemistä, pakottava lainsäädäntö ei auta.

Lue lisää >

19.9.2016 Johdon VTV-foorumi

Valtiontalouden tarkastusviraston perinteinen Johdon VTV-foorumi pidettiin 19.9.2016 Säätytalolla. Tilaisuuteen osallistui yli 100 valtionhallinnon johtajaa ja asiantuntijaa.

Tilaisuudessa VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari esitteli 13.9.2016 eduskunnalle luovutetun VTV:n vuosikertomuksen. Kertomuksen pääteemoja tänä vuonna olivat elinkeinoelämän edistäminen, julkishallinnon asiakaspalvelun digitalisointi ja ministeriöiden välinen yhteistyö EU-asioiden valmisteluissa. Ulkopuolisen alustuspuheenvuoron pitivät Ylen toimittajat Ali Jahangiri ja Abdirahim ”Husu” Hussein aiheesta tulevaisuuden elinkeinoelämän ja valtionhallinnon vuorovaikutus ja mahdollisuudet.

Puheenvuorojen jälkeen keskityttiin työpajatyöskentelyyn. Pajojen vetäjinä toimivat Turun yliopiston professori Sirkka Heinonen (Digitalisointi ja tulevaisuus), Tieto Oyj:n innovaatiojohtaja Taneli Tikka (Yritysten investoinnit), Sitran resurssiviisas ja hiilineutraaliyhteiskunta -teema-alueen johtaja Mari Pantsar (Cleantech ja resurssiviisas yhteiskunta) sekä työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström (Innovatiiviset julkiset hankinnat).

Tilaisuuden esitykset, videot mielenkiintoisimmista keskustelunaiheista ja tviitit aihetunnistella #vtvfoorumi >


16.9.2016 HS:n Vieraskynä:
Tarkastustyhjiö uhkaa EU:n pankkivalvontaa

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä kirjoittivat 16.9.2016 Helsingin Sanomien Vieraskynässä EU:n pankkivalvontaa uhkaavasta tarkastustyhjiöstä. Lue teksti >Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja valvoo finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Se toimii eduskunnan yhteydessä ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöllä varmistetaan, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä