Tarkastusviraston tehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton viranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarvion noudattamista sekä valvoo finanssipolitiikan sääntöjä. Lisäksi tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta.

VTV osallistuu oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteiden varmentamiseen Euroopan unionin taloudenhoidossa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä, johon Suomi osallistuu.

VTV:llä on laajat perustuslaissa säädetyt tietojensaantioikeudet. VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden. Tarkastuksen piiriin kuuluvat valtion talousarviotalous, talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot, valtionyhtiöt ja valtion varainsiirrot muille tahoille (siirtomenot).

VTV toteuttaa perustehtäväänsä tarkastamalla taloudenhoidon laillisuutta, taloudenhoidon tuloksellisuutta, talousarvion noudattamista, eduskunnan valtiontaloudesta ja taloudenhoidosta saaman tiedon luotettavuutta sekä finanssipolitiikan sääntöjä.


Tarkastusjärjestelmä
Valtiontalouden tarkastusjärjestelmä

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä