rss Tiedotteet 2016

6.10.2016 Verotuksen automatisointi edellyttää verolainsäädännön yksinkertaistamista ja verotusprosessien kehittämistä

Verotuksen toimittamisessa on asteittain siirrytty kattavasta tutkinnasta valikoitujen tapausten tutkimiseen. Verotuksen automatisoinnin edellytyksenä on, että tutkintatavan muutos otetaan huomioon verotusmenettelysäännöksissä. Lisäksi verolainsäädäntöä on yksinkertaistettava niin, että veroilmoitusten tutkiminen automaatioprosessissa täyttää sille asetetut tehokkuus- ja yhdenmukaisuustavoitteet. Kun verotusprosessien automatisointiin kiinnitetään huomiota, tutkimiskynnystä voidaan alentaa ja tutkintaa kohdistaa tulkinnanvaraisiin ja olennaisiin tapauksiin.

Lue lisää
28.6.2016 Valtion pääomasijoitustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat epäselviä

Valtiosta on tullut merkittävä pääomasijoittaja, mutta sen sijoitustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat epäselviä. Tästä huolimatta valtio suunnittelee yhä jakavansa lisäpääomaa sijoitusyhtiöilleen. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisikin selvittää, ovatko lisäpääomitukset perusteltuja ja voitaisiinko pääomamarkkinoita edistää myös muilla keinoin.

Lue lisää


23.6.2016 Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksessa on keskitytty toiminnan käynnistämiseen

Hallinnon turvallisuusverkkolain mukainen toiminta alkoi pitkän hankevaiheen jälkeen tammikuussa 2015. Alkuvaiheessa toiminnan painopisteenä on ollut palvelutuotannon järjestäminen ja keskeisten käyttäjäorganisaatioiden mukaan ottaminen. Sen sijaan palvelujen kehittäminen ja seuraavien vaiheiden suunnittelu on jäänyt toiminnan käynnistämisen varjoon.

Lue lisää


21.6.2016 Finavian johto on toiminut asianmukaisesti johdannaisvastuiden selvittämiseksi

Finavia ja yhtiön hallitus ovat toimineet johdonmukaisesti yhtiön johdannaistappioiden selvittämisessä. Sen sijaan omistajaohjauksesta vastannut liikenne- ja viestintäministeriö on puuttunut yhtiön hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla.

Lue lisää


10.6.2016 Valtiovarainministeriön talousennusteet pärjäävät vertailussa muihin ennusteisiin

Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteet ovat tilastollisesti luotettavia ja vastaavat osuvuudeltaan muiden talousennustajien ennusteita. VM:n muodollinen riippumattomuus makroennusteiden laatijana on kuitenkin kyseenalainen. Käytännössä ennustetoiminnan riippumattomuutta vaarantavia seikkoja ei ole VTV:n tarkastuksessa ilmennyt.

Lue lisää


7.6.2016 VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen 21. kesäkuuta

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee 21. kesäkuuta Finavian johdannaisvastuita koskevan laillisuustarkastuksen.

Lue lisää


2.6.2016 Liikennehallinnon huolehdittava riittävästä päätöksenteon tietoperustasta

Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli raskaan liikenteen suurimpia mittoja ja massoja koskevan asetusmuutoksen asiantuntevasti. Asetusmuutoksen tueksi tuotetun tietoaineiston kattavuudessa ja selkeydessä olisi kuitenkin ollut parantamisen varaa. Liikennevirasto on aktiivisesti laatinut väylähankkeiden arviointiohjeita, mutta niitä ei hyödynnetä systemaattisesti. Sekä asetusmuutoksella että väylähankkeilla on huomattavat taloudelliset vaikutukset.

Lue lisää


31.5.2016 Ministeriöiden kiinnitettävä huomiota tavoitteiden asettamiseen

Valtion tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida.

Lue lisää


26.5.2016 VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen kesäkuun aikana

Finaviaa koskeva laillisuustarkastus julkistetaan kesäkuun aikana, kun se valmistuu. Ennen kertomuksen valmistumista liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Finavialla on mahdollisuus antaa omat lausuntonsa tarkastusvirastolle normaalin menettelyn mukaisesti.

Lue lisää


25.5.2016 Valtion laajakaistahankkeen onnistumisessa suuria alueellisia eroja

Valtakunnallinen Laajakaista kaikille -hanke on tuomassa huippunopean laajakaistaverkon noin 90 000 talouden ulottuville. Arvio perustuu hankkeiden toteutumatilanteeseen kesäkuussa 2015. Tulos kattaa alku-peräisestä tavoitteesta noin 70 prosenttia. Toteutuneiden rakennustöiden määrä eroaa suuresti eri alueiden välillä.

Lue lisää


18.5.2016 Valtion virkamiesjohto noudattaa hyvää hallintotapaa

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuksen perusteella valtion virastojen ylin johto on noudattanut hyvää hallintotapaa. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin joitakin menettelytapoja, joita ei voida pitää valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisina. Ministeriöiden tulisi tukea hyvän hallintotavan noudattamista selkeällä ohjeistuksella.

Lue lisää


17.5.2016 VTV:n arvio julkisen talouden hoidosta: Suomi noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä toistaiseksi

Suomi on toistaiseksi noudattanut Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Riski sääntöjen rikkomisesta lähivuosina on kuitenkin olemassa. Suomi on jäämässä myös kansallisista finanssipoliittisista tavoitteista.

Lue lisää


14.4.2016 Julkisilla digitaalisilla palveluilla ei ole saavutettu tavoiteltuja säästöjä

Asiakaslähtöisten sähköisten asiointipalvelujen ja niiden käytön lisääminen julkisessa hallinnossa on ollut jo pitkään poliittisena tavoitteena. Niin ikään pyrkimyksenä on ollut tehostaa palvelutoimintaa ja saada samalla aikaan kustannussäästöjä. Toteutuneita julkisen hallinnon säästöjä ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan. Myös asiointipalvelujen asiakaslähtöisyydessä on vielä kehitettävää.

Lue lisää


17.3.2016 Kansalaisneuvonta ei ole saavuttanut alkuperäistä tavoitettaan

Keskeisten viranomaisten neuvonta- ja puhelinpalvelut on järjestetty niiden palvelutuotantoa tukevalla tavalla. Yhteistä strategista tahtotilaa asiakaspalveluiden kehittämiseksi ei ole kuitenkaan asetettu eikä palveluiden monikanavaisuutta ole otettu kattavasti huomioon. Vuoden 2013 lopussa perustetun Kansalaisneuvonnan piti vähentää Hätäkeskuslaitokseen tulevien kiireettömien neuvonta- ja ohjauspuheluiden määrää, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet tältä osin laihoja.

Lue lisää


3.3.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä pääosin toimiva

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen suunnittelun prosessit ovat pääosin toimivia ja vuorovaikutteisia. Ministeriön ohjausjärjestelmässä havaittiin myös kehittämiskohteita. Muun muassa lakien tulevia ja toteutuneita vaikutuksia tulisi arvioida nykyistä järjestelmällisemmin.

Lue lisää


12.2.2016 Puolueiden lähiyhteisöjen tukea ei aina ilmoiteta

Puolueiden lähiyhteisöt ja piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Menettelyissä on kuitenkin havaittu myös olennaisia puutteita.

Lue lisää


3.2.2016 Kansallisilla tarkastusvirastoilla ei ole yhtenäisiä oikeuksia tarkastaa pankkivalvontaa

Osa Euroopan maiden ylimmistä tarkastuselimistä on menettänyt valtuutensa pankkivalvonnan tarkastamiseen yhteisen pankkivalvontamekanismin käyttöönoton myötä. Toisaalta merkittävällä määrällä ylimpiä tarkastuselimiä on ollut vain osittaiset valtuudet tai ei ollenkaan valtuuksia tarkastaa kansallisia finanssivalvontaviranomaisia. Suomessa valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole oikeutta tarkastaa Finanssivalvonnan toimintaa.

Lue lisää


28.1.2016 Maahantulon viranomaistoiminnan tuloksellisuutta voidaan lisätä monin keinoin

Oleskelulupa-, turvapaikka- ja viisumihakemusten käsittelyä on uudistettu viime vuosina. Toimintaa ja päätöksentekoa voidaan edelleen tehostaa esimerkiksi uudistamalla tehtäväjakoa sekä hyödyntämällä tehokkaammin tietoa ja tietojärjestelmiä.

Lue lisää


19.1.2016 Johdon sitoutuminen EU-asioihin vaihtelee ministeriöissä

Ministeriöiden virkamiesjohdon vahva sitoutuminen EU-asioiden valmisteluun ja vaikuttamiseen on välttämätöntä, jotta Suomen vaikutusmahdollisuudet unionissa paranevat. Hallituksen EU-toiminnan tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja kohdennettuja. Poikkihallinnollisten EU-asioiden ja asiakokonaisuuksien valmistelua on vahvistettava.

Lue lisää


13.1.2016 Työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee kehittää

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjakoa ja tehtävärakennetta kehittämällä voitaisiin tehostaa palveluita ja osaltaan varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyttä väestön ikääntyessä. Tässä työssä ollaan kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Rakennepoliittisessa ohjelmassa määritettyjen säästötavoitteiden saavuttaminen ei vaikuta realistiselta.

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä