Person image

Marjatta Kimmonen

Ylijohtaja
Johto
Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö

Marjatta Kimmonen on toiminut pitkään Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastus- ja laillisuustarkastusyksikön ylijohtajana. Hän on kiinnostunut hyvän hallinnon kehittämisestä ja sen periaatteiden toteutumisesta valtionhallinnossa. Kimmonen työskentelee asiantuntijana myös muun muassa valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin kehittämishankkeissa. Kimmonen on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan jäsen.