Tulosta sivu

Yritykset ovat valtiontalouden ja kansantalouden keskeinen toimijaryhmä. Yritystoiminnan käynnistämisen sujuvuus on tämän vuoksi tärkeää, ja siksi viranomaiset ovat pyrkineet sujuvoittamaan sitä. Yritystoiminnan käynnistämistä harkitseva tarvitsee päätöksensä pohjaksi tietoa sekä yritystoiminnan kannattavuusedellytyksistä että toiminnan edellyttämistä luvista, ilmoituksista ja muista viranomaisvaatimuksista. Tarkastuksessa kartoitetaan ensinnäkin, millaisia tiedonhallinnan ongelmia yritystoimintaa käynnistävät ovat kohdanneet. Tarkastuksessa selvitetään myös, ovatko viranomaisten roolit ja tehtävät tiedonhallinnan alueella selkeitä ja ovatko viranomaiset pyrkineet ratkaisemaan ongelmia. Tarkastelu keskittyy elintarvikkeiden valmistukseen ja ravintolatoimintaan, joilla pienten ja keskisuurten yritysten osuus on merkittävä.