Tuleva julkaisu: ESR-ohjelman työllisyys- ja tulovaikutukset

Suomessa käytetään EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2014–2020 yli kaksi miljardia euroa kansallista ja EU-rahoitusta alueiden kehittämiseen, työttömyyden vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Tarkastuksessa arvioidaan Euroopan sosiaalirahaston tukien kohdentumista ja tuloksia. Aineistona käytetään tarkastusta varten koottua ainutlaatuista rekisteriaineistoa ja laajaa viranomaisten haastatteluaineistoa. Tuloksia voidaan hyödyntää rakennerahastojen tulevan ohjelmakauden 2021–2027 suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kategoriat