Tuleva julkaisu: Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen

Tarkastuksessa varmistetaan, että työllisyyspolitiikan ja finanssipolitiikan tavoitteet ovat keskenään johdonmukaiset. Lisäksi varmistetaan, että politiikan tavoitteet ja toimet perustuvat riittävään ja ajantasaiseen tietoon. Työllisyyspolitiikka vaikuttaa valtion talouteen sekä suoraan että välillisesti: Työllisyyden parantamiseen varataan vuosittain työllisyysmäärärahoja, minkä lisäksi valtio maksaa erilaisia työttömyys- ja toimeentuloetuuksia. Työllisyyden kehitys vaikuttaa myös verotuloihin. Näin sillä on merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyyteen.

Kategoriat