Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta

Tulosta sivu

Arvio sisältää pääkohdat Valtiontalouden tarkastusviraston ennakollisesta arviosta julkisen talouden kehityksestä vuosina 2018 ja 2019, jossa on huomioitu alustava talousarviosuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2019. Arviossa tarkastellaan soveltuvin osin finanssipolitiikkaa koskevan kansallisen ja EU-säännöstön noudattamista, valtiontalouden kehysten noudattamista sekä julkisen talouden suunnittelun perustana olevien ennusteiden realistisuutta.